WINTERSWIJK – Katholieke Winterswijkers waren de grote afwezigen op het gezamenlijke christelijke feest dat meerdere kerkgenootschappen afgelopen weekend hadden georganiseerd. Op de website van Sint Ludger, de parochie waar Winterswijk ook onder valt, is daar met teleurstelling op gereageerd. Er wordt zelfs gesuggereerd om de stellingen van Luther weer op de kerkdeuren te timmeren om de oecumenische gedachte nieuw leven in te blazen.

In het weekend van 20 en 21 mei vond het jaarlijkse tent-event plaats op de Scholtenbrug met als thema ‘Geloof geeft een hoop liefde!’. De organisatie lag in handen van de gezamenlijke kerken: de Protestante gemeente Winterswijk, de evangelische gemeente Spoorzicht, de pinkstergemeente Kandil Emas, de vergadering van gelovigen en de Rooms Katholieke kerk H. Jacobus.
Op zaterdagavond was er een sfeervolle praise-avond. Er waren veel jongeren tussen de 15 en 25 aanwezig en de muziek en de  preek die dicht bij de mensen stond, werd ook door jongeren verzorgd.

Op zondag werd de gezamenlijke viering goed bezocht. “Maar”, aldus de website van Sint Ludger: ”één vraag houdt de organisatoren van de katholieke kerk, Silvia Höfkes en José Kampshof, toch nog wel steeds bezig: waar blijven die katholieken? Slechts een handjevol mensen van de katholieke kerk bezocht dit bijzondere evenement. Is er niet genoeg aandacht voor gevraagd? Zijn de katholieken niet (meer) geïnteresseerd in de oecumene ? Blijven die liever in hun eigen veilige huisje….dat ook maar steeds leger wordt? Of…….zijn ze te oud of beperkt geworden om zich nog buiten de veilige muren te begeven ? Of……vul het maar in….”
“In het jaar waarop wordt herdacht dat het 500 jaar geleden is dat met Luther de reformatie in gang werd gezet probeert de leiding van de katholieke en protestante kerk er een gezamenlijk ‘Christusfeest’ van te maken waarin verbinding wordt gezocht. Wij hebben elkaar als christenen in west Europa meer dan ooit nodig. We komen als christen steeds meer alleen te staan. Wat is er mooier dan eenheid te zoeken in verscheidenheid.  Maar hoe krijgen wij die katholieken aan de basis daarin mee?
Moeten wij ook maar eens een aantal stellingen aan de kerkdeur timmeren om het volk wakker te schudden? Wie het antwoord weet mag het zeggen. Wij dagen u uit om op dit artikel naar de redactie te reageren”, aldus de katholieke kerk.