WINTERSWIJK – Zes inwoners van Winterswijk hebben tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een koninklijke onderscheiding gekregen. Burgemeester Joris Bengevoord reikte de onderscheidingen vanochtend uit in cultuurcentrum Boogie Woogie. Alle zes decorandussen –vijf mannen en een vrouw – zijn vanwege hun verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer D.A. (Guus) Avenarius
Guus Avenarius (71) is ruim 35 jaar actief voor de Vereeniging Volksfeest Winterswijk. In 1980 werd hij algemeen bestuurslid. Van 1993 tot 2012 zat hij als secretaris in het hoofdbestuur. Op dit moment is hij nog actief als archivaris. Ook behartigt hij de belangen van de Vereeniging Volksfeest binnen de Nationale lnventaris lmmaterieel Cultureel Erfgoed, waar de vereniging sinds eind 2013 toe behoort.

De heer G.L. (Gerrit) Bultman
Gerrit Bultman (70) is ruim 30 jaar actief geweest voor de Vereeniging Volksfeest Winterswijk. In 1986 werd hij algemeen bestuurslid en lid van diverse commissies van de kinderspelen. Ook was hij voorzitter van de bloemencommissie. Van 1993 tot 2014 zat hij als penningmeester in het hoofdbestuur. Gerrit Bultman is ook al meer dan 25 jaar vrijwillig bestuurslid in de uitvaartzorg. Als lid van de diakonie van de Hervormde Kerk Winterswijk was hij betrokken bij de oprichting van de Hervormde Stichting voor Uitvaartverzorging (HVSU), waarvan hij in 1997 voorzitter werd. In 2009 fuseerde de HVSU met de Aaltense stichting tot de Stichting Uitvaartfonds Achterhoek (GUV). Sinds 2014 is Bultman bestuurder bij de GUV.

De heer G.H. (Gerrit) Hietkamp
Gerrit Hietkamp (74) begon in 1965 als organist van de Protestantse Gemeente in Winterswijk. Hij verzorgt wekelijks de muzikale omlijsting van verschillende kerkdiensten. Vanaf 1977 was hij dirigent van diverse kerkkoren in Winterswijk en omgeving, zoals Gloria in Excelsis Deo (1977-2003), Hosanna Dinxperlo (1988-1991) en De Lofstem Borculo (2000-2010). Sinds 1996 is hij koordirigent bij Cantorij Protestantse Gemeente Eibergen. Daarnaast verzorgt Hietkamp sinds 1985 het onderhoud van de kerkorgels in de Jacobskerk, Zonnebrinkkerk en Balinkes.

De heer A.A.M. (Albert) Sonderen
Albert Sonderen (72) is ruim 44 jaar werkzaam geweest bij Contour Covering Technology (voorheen Sorba). Hier was hij op vrijwillige basis vele jaren actief voor de bedrijfs-EHBO, ontspanningsvereniging, reisvereniging en visvereniging. Daarnaast heeft hij zich vele jaren ingezet voor diverse Winterswijkse verenigingen. Sinds 1971 is hij lid van de EHBO-vereniging Winterswijk, waarvan hij ook enkele jaren voorzitter is geweest (1993-2001). In 2000 werd hij lid van studiebeleggersclub De Grensstreek, waarvan hij verschillende malen voorzitter is geweest. Sinds 2004 is hij controleur en uitzetter van routes bij de Stichting Wandel- en Fietsevenementen Winterswijk. Vanaf 2006 is hij ook actief als groepsleider, routebedenker en controleur bij de Nordic Walking Vereniging Winterswijk, waarvan hij ook vier jaar voorzitter is geweest (2010-2014). Daarnaast is hij sinds 2008 penningmeester van volkstuinvereniging D’n Goarden.

De heer B.J. (Ben) Westerveld
Ben Westerveld (64) is sinds 1998 betrokken bij de organisatie van excursies van Duitse schoolklassen naar de synagoge en andere monumenten in Winterswijk. Sinds 2004 is hij penningmeester en secretaris van de stichting Vrienden van Kolle Kaal. Deze stichting stelt zich ten doel de kennis over de Holocaust over te dragen aan jongeren in de grensstreek.
Hij ontvangt wekelijks enkele schoolklassen, waarbij hij zijn eigen woonkamer (het voormalige onderwijslokaal van de Joodse school) ontruimt om de kinderen te kunnen ontvangen. In de afgelopen jaren heeft Westerveld al meer dan 7.000 Duitse jongeren over de vloer gehad.

Mevrouw E.M. (Els) Lieverdink-Visser
Els Lieverdink (59) is al vele jaren actief als vrijwilliger voor diverse stichtingen en verenigingen in Winterswijk. In 1984 startte zij via de Unie van Vrijwilligers (UVV) afdeling Winterswijk met de bloemendienst in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Van 1998 tot 2006 was zij bestuurslid van de UVV. Sinds 2000 geeft zij via Staring Educatie (voorheen NME) natuur- en milieueducatielessen aan leerlingen van de basisschool en de lagere klassen van het voortgezet onderwijs. Vanaf 2006 vervoert zij wekelijks cliënten met een verstandelijke beperking van Zozijn naar hun dagactiviteiten en begeleidt hen ook daarbij. Sinds 2006 ondersteunt zij ook gezinnen met opvoedvragen bij Yunio. Daarnaast is zij sinds 2008 vrijwilliger bij Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. In 2013 was Els Lieverdink een van de oprichters van de Kledingbank Winterswijk, waarvan zij nu coördinator en bestuurslid is. Naast deze activiteiten collecteert zij jaarlijks voor o.a. Jantje Beton, de Nierstichting en Amnesty International.