De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk nemen komende jaren de tijd om werkplekken te creëren voor mensen die zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving. Nu werken deze mensen nog bij Hameland in Lichtenvoorde. Per 1 januari 2018 is Hameland ontmanteld. De colleges van burgemeester en wethouders hebben deze week besloten dat de huidige locatie in Lichtenvoorde openblijft tot in elk geval midden 2019. Hiervoor willen de gemeenten een Overheids BV oprichten.

In de zomer van 2015 hebben de gemeenten Aalten, Haaksbergen, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk besloten tot de ontmanteling van Hameland. Aanleiding hiertoe was de invoering van de Participatiewet. De gemeenten vinden dat deze wet vraagt om een nieuwe uitvoering.

 Sindsdien werken de gemeenten aan de ontmanteling van Hameland. Zo zijn de taken van ontwikkelen en detacheren medio 2016 overgedragen. Voor Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk voert de Sociale Dienst Oost Achterhoek de taken nu uit. Haaksbergen en Aalten hebben hun taken in zijn geheel overdragen aan andere Sociale Werkvoorzieningsbedrijven. De volgende stap in het proces is het opnieuw inrichten van het onderdeel Werken Binnen. Dit is de afdeling van Hameland waar mensen werken die zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving en die geen plaats kunnen krijgen bij reguliere bedrijven. De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk werken op dit onderdeel samen.

De ambitie van de gemeenten is dat op den duur iedereen die nu binnen werkt, een werkplek krijgt in de eigen omgeving (dicht bij huis). De gemeenten zijn inmiddels gestart met projecten om dit te realiseren. Omdat het creëren van nieuwe werkplekken tijd kost en omdat het om zorgvuldigheid vraagt, hebben de gemeenten nu besloten om nog tot juli 2019 de huidige locatie in Lichtenvoorde open te houden.

Deze keuze betekent dat er voor het Werken Binnen een nieuwe organisatievorm nodig is, omdat Hameland per 1 januari 2018 definitief is ontmanteld. De colleges van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk hebben deze week ingestemd met het voorgenomen besluit om hiervoor een Overheids BV op te richten. De gemeenteraden krijgen nu de gelegenheid hun wensen en bedenkingen te geven over dit voornemen. Als dat is gebeurd, nemen de colleges in juni een definitief besluit.

Het voornemen is om de Overheids BV per 1 oktober 2017 op te richten.