sww

swwWINTERSWIJK – In Winterswijk komt een proef van twee jaar voor de opvang van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. De gemeente steunt dit initiatief voor een zogeheten plus-BSO in samenwerking met Stichting Welzijn Winterswijk (SWW), Zozijn en De Lichtenvoorde.
Aanbieders van kinderopvang en de buitenschoolse opvang (BSO) krijgen steeds vaker vragen van ouders of er opvang kan komen voor een kind met een ondersteuningsbehoefte. Zij kunnen daarvoor nog onvoldoende terecht bij reguliere kinderopvang omdat reguliere BSO’s daar niet op ingericht zijn. Daarom worden deze kinderen op dit moment individueel of in groepsverband begeleid, terwijl dat niet altijd wenselijk is. De proef die er nu komt, voorziet in een reguliere opvang met zo nodig aanpassingen zoals extra professionele begeleiding, aangepaste groepen of een aangepaste omgeving.
De benodigde extra begeleiding wordt betaald door de gemeente Winterswijk. Voor elk kind wordt één dagdeel Dagbesteding Inspanningsgericht per week afgegeven, óók als het kind meerdere dagdelen per week naar de plus-BSO gaat. De combinatie van meerdere kinderen met deze indicatie en één extra begeleider moet het voor Zozijn of De Lichtenvoorde mogelijk maken de kosten te dekken.

Ouders betalen dan de bijdrage voor de gewone opvang en de kosten voor de extra begeleiding worden betaald uit het jeugdhulpbudget en zijn een vervanging van de kosten voor de huidige ondersteuning. Daarom kost dit de gemeente niets extra. Na anderhalf jaar wordt bekeken of deze opvang met extra aandacht blijvend kan worden.