Gert Jan te Gronde

College heeft 83 onbetaalde nevenfuncties

Gert Jan te GrondeWINTERSWIJK – B en W van Winterswijk spannen in de Achterhoek de kroon als het gaat om bijbanen. Uit cijfers van RTL Buurtfacts blijkt dat de vijf collegeleden in 2015 in  totaal 83 nevenfuncties hadden. Het betreft overigens allemaal onbetaalde functies, die voor het merendeel samenhangen met de hoofdfunctie. VVD-wethouder Gert-Jan te Gronde (foto) voert de lijst aan met 21 bijbanen. De functies van de collegeleden zijn:

 

 

 Burgemeester Thijs van Beem

         lid AB en DB Regio Achterhoek (gemiddeld 2 uur per week)

 ·         lid portefeuillehoudersoverleg Regiomarketing, Externe betrekkingen en Lobby Regio Achterhoek (gemiddeld 1 uur per week) 

 ·         voorzitter commissie Grens (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         lid AB Veiligheidsregio NO-Gelderland (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         lid Regionaal College Politie Regio NO-Gelderland (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         lid Bestuurlijke Begeleidingscommissie Veiligheidsstrategie

 ·         lid Commissie Brandweerzorg Veiligheidsregio NO-Gelderland (gemiddeld 0,25 uur per week)

 ·         deelnemer overleg driehoek politie Achterhoek Oost (gemiddeld 1 uur per week)

 ·         lid AB en DB Euregio (gemiddeld 0,25 uur per week) 

 ·         plv. lid AB GGD Noord Oost Gelderland (tijdsbeslag nihil) 

 ·         lid Kuratorium Forum Mariengarden te Borken-Burlo (5 uur per jaar) – niet ambtsgebonden

 ·         lid bestuur Stichting Europa Crossborder Consult (2 uur per jaar)

 ·         Lid Platform Middelgrote Gemeenten – Pijler Bestuur  (gemiddeld 0,5 uur per week) 

 ·         Lid AB Omgevingsdienst Achterhoek (gemiddeld 1 uur per week)

 ·         Lid Bestuurscommissie Brandweer Achterhoek Oost (gemiddeld 1 uur per week)

 ·         Voorzitter Burgemeesterskring Achterhoek (2 uur per maand)

 Totaal gemiddeld tijdsbeslag per week: 10 uur. Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.

 Wethouder Rik Gommers (WB)

 ·         lid portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Regio Achterhoek (gemiddeld 1 uur per week)

 ·         lid portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkhuisvesting Regio Achterhoek (gemiddeld 1 uur per week)

 ·         lid Stuurgroep Regiovisie Wonen Regio Achterhoek (gemiddeld 1 uur per week)

 ·         lid Tafel van Groenlo Regio Achterhoek (gemiddeld 1 uur per week)

 ·         secretaris Coöperatieve Achterhoekse Energie Maatschappij (gemiddeld 1 uur per week)

 ·         lid AvA PPS (gemiddeld 1 uur per week)

 ·         lid AB Regionaal Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         Beirat Flugplatz Stadtlohn Wenningfeld (gemiddeld 0,25 uur per week)

 ·         bestuurslid VNG afdeling Gelderland (tijdsbeslag nihil)

 ·         plv. lid AB Regio Achterhoek (tijdsbeslag nihil)

 ·         lid AVA ROVA (tijdsbeslag nihil)

 ·         plv. lid Kuratorium Mariengarden (tijdsbeslag nihil)

 ·         Platform Middelgrote Gemeenten – pijler Economie & Fysieke Leefomgeving (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         bestuurslid Gelders Genootschap (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         Scouting commissie lokale partijen (tijdsbeslag nihil) 

 ·         lid VNG-commissie Europa en Internationaal (gemiddeld 1 uur per week)

 ·         plv. lid AB RAL (tijdsbeslag nihil)

 ·         lid portefeuillehoudersoverleg Duurzame Economie (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         lid bestuur Winterswijks Energie Bureau (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         plv. lid AB (en AVA) Openbaar Lichaam Crematoria Twente (tijdsbeslag nihil)

 ·         lid Provinciaal Vervoerberaad (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         lid Commissie Duurzame Ontwikkeling van de Euregio (tijdsbeslag nihil)

 ·         lid Commissie Grens Regio Achterhoek (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         lid Commissie Economie en Arbeidsmarkt van de Euregio (tijdsbeslag nihil)

 Totaal gemiddeld tijdsbeslag per week: 10,75 uur. Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd. 

 Wethouder Wim Aalderink (WB) (deeltijd; 24 uur per week)
lid AB Stadsbank Oost Nederland (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         plv. lid AB Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers (tijdsbeslag nihil)

 ·         lid AB en DB Hameland (gemiddeld 2 uur per week)

 ·         lid AB en DB Sociale Dienst Oost Achterhoek (gemiddeld 1,5 uur per week)

 ·         lid portefeuillehoudersoverleg Sociaal (gemiddeld 0,75 uur per week)

 ·         Platform Middelgrote Gemeenten – Pijler Samenleving (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         lid portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen (gemiddeld 0,75 uur per week)

 ·         lid Adviescommissie Regiotaxi (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         voorzitter stuurgroep Basismobiliteit (gemiddeld 1 uur per week)

 Totaal gemiddeld tijdsbeslag per week: 8 uur. Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.

 Wethouder Ilse Saris (CDA)

        voorzitter portefeuillehoudersoverleg Sociaal Regio Achterhoek (gemiddeld 1 uur per week)

 ·         voorzitter marktoverleg (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         lid DB en AB GGD Noord-Oost Gelderland (gemiddeld 2 uur per week)

 ·         lid AB SDOA (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         adviserend lid Winterswijkse Uitdaging (tijdsbeslag nihil)

 ·         Platform Middelgrote Gemeenten – Pijler Samenleving (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         vrijwilliger St. Ludger Parochie (gemiddeld 1 uur per maand) – niet ambtsgebonden

 ·         lid Adviescommissie RMC (gemiddeld 0,25 uur per week)

 ·         voorzitter Lokale Educatie Agenda (LEA) (gemiddeld 0,25 uur per week)

 ·         ambassadeur Scholder an Scholder (tijdsbeslag nihil)

 ·         plv. lid AB Hameland (tijdsbeslag nihil)

 ·         lid onderwijsadviesraad opleidingengroep Sport en Bewegen van het Graafschapcollege (tijdsbeslag nihil)

 ·         lid Stuurgroep Gezondheidspark (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         lid bestuur van Achterhoek United (gemiddeld 1 uur per maand) – – niet ambtsgebonden

 Totaal gemiddeld tijdsbeslag per week: 5,5 uur. Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd. 

 Wethouder Gert-Jan te Gronde (VVD)

 ·         lid AB Hameland (gemiddeld 1 uur per week)

 ·         plv. lid DB Hameland (tijdsbeslag nihil)

 ·         lid AB Recreatieschap Achterhoek & Liemers (tijdsbeslag nihil)

 ·         plv. lid AB SDOA (tijdsbeslag nihil)

 ·         lid portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie Regio Achterhoek (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         lid portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting Regio Achterhoek (gemiddeld 1 uur per week)

 ·         lid portefeuillehoudersoverleg Plattelandsontwikkeling Oost-Achterhoek [gekoppeld aan portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (tijdsbeslag nihil)

 ·         voorzitter Platform Nationaal Landschap Winterswijk (tijdsbeslag nihil)

 ·         voorzitter Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (gemiddeld 6 uur per week)

 ·         lid Taskforce landschap (tijdsbeslag nihil)

 ·         lid AVA NUON Energy (tijdsbeslag nihil)

 ·         lid AVA Alliander (tijdsbeslag nihil)

 ·         lid NOGA (tijdsbeslag nihil)

 ·         lid AVA Vitens (tijdsbeslag nihil)

 ·         lid AVA BNG (tijdsbeslag nihil)

 ·         plv. lid AB Stadsbank Oost Nederland (tijdsbeslag nihil)

 ·         Grondige Diensten ZZPpunt (eenmanszaak – op dit moment nog niet actief) – niet ambtsgebonden

 ·         lid bestuur Stichting Achterhoek Toerisme (tijdsbeslag 0,5 uur per week)

 ·         voorzitter Beheerstichting Gelden Routebureau Achterhoek (tijdsbeslag nihil)

 ·         Platform Middelgrote Gemeenten – Pijler Financiën (gemiddeld 0,5 uur per week)

 ·         lid AB GOV United (tijdsbeslag nihil) 

 ·         plv. lid AVA ROVA (tijdsbeslag nihil)

 ·         lid Platform Nuval (tijdsbeslag nihil)

 ·         lid bestuur Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland (STEVIG) (gemiddeld 1 uur per week)

 ·         voorzitter van de Locale Actiegroep (LAG) LEADER-Achterhoek (gemiddeld 1 uur per week)

 ·         penningmeester Stichting Achterhoek Toerisme (gemiddeld 0,5 uur per maand)

 ·         vrijwilliger Filmhuis Winterswijk (gemiddeld 1 uur per maand) – niet ambtsgebonden

 Totaal gemiddeld tijdsbeslag per week: 12 uur. Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.