WINTERSWIJK – Supermarkt Plus Bruggers aan de Ravenhorsterweg  eist van de gemeente Winterswijk een schadevergoeding voor de 52.500 euro winstderving door een langdurige wegopbreking vorig jaar. Volgens de ondernemer was het verlies zo groot, dat dit niet onder een normaal ondernemersrisico valt. Bruggers is nu met de gemeente in dispuut over welk bureau de schadevergoeding mag bepalen.
Door de reconstructie van de Ravenhorsterweg van vijftien weken (week 24 tot en met 38 vorig jaar) zegt Bruggers 210.000 euro omzet misgelopen te zijn. Bij een brutowinstmarge van 25 % (= verkoop- minus inkoopprijs) zou dat neerkomen op een brutowinstderving van 52.500 euro. Dat is zoveel dat de gemeente dit zou moeten compenseren, omdat dit niet onder normaal ondernemersrisico valt, aldus Bruggers.
De gemeente wil bureau SAOZ inschakelen om advies uit te brengen over die ‘nadeelcompensatie’, maar volgens de juridisch adviseur van Bruggers is dat niet nodig (‘er is immers een onevenredige aan het project toe te rekenen schade’) en een bureau inschakelen zou ook onnnodig veel kosten. De gemachtigde van Bruggers stelt daarom voor 25 procent van de geleden schade af te trekken als eigen risico en de rest door de gemeente te laten vergoeden.
Veder zou de adviseur die de gemeente wil inschakelen (SAOZ) volgens de ondernemer niet onpartijdig zijn, omdat de gemeente die benoemt en betaalt, zo valt op te maken uit stukken die B en W vandaag heeft bekendgemaakt. Dus als er al een externe adviseur moet komen, dan wil Bruggers  inspraak in die benoeming krijgen. Anders wekt dat volgens zijn gemachtigde mevrouw Lagerweij geen vertrouwen in een eerlijke afhandeling van de aanvraag tot schadevergoeding.
B en W houden echter vast aan een onderzoek door SAOZ, dat het college wel degelijk beschouwt als onafhankelijk adviesorgaan bij planschade, dat ook door de Raad van State als zodanig is aangemerkt. Ook neemt het college afstand van de suggestie als zou SAOZ geen kennis hebben van de bedrijfsvoering van ondernemigen en eenzijdig gericht zijn op het belang van de gemeente. B en W besluit daarom dit bureau te vragen advies uit te brengen over een nadeelcompensatie.