vanbeem

vanbeemWINTERSWIJK – Voor de opvolging van burgemeester Thijs van Beem van Winterswijk  hebben zich 25 sollicitanten gemeld bij de commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Onder de 25 sollicitanten bevinden zich 3 vrouwen. De leeftijd varieert van 32 tot en met 60 jaar.

De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:

VVD                   :  7
Lokale Partij       :  7
CDA                   :  3
PvdA                  :  2
D66                    :  2
GroenLinks        :  2 
Onbekend          :  2

Onder de kandidaten bevinden zich 14 (oud)wethouders, 4 raadsleden, één oud- burgemeester en één lid Provinciale Staten.  De overige 5 sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening.
Procedure
In de komende maanden zal de Gelderse commissaris van de Koning gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Winterswijk is samengesteld. In dit overleg wordt de selectie van kandidaten waarmee de vertrouwenscommissie gaat spreken, vastgesteld. Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt deze commissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling, vergezeld van een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Alleen de naam van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling staat wordt openbaar gemaakt.
De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in het voorjaar van 2017 in de gemeenteraad van Winterswijk worden vastgesteld.
De commissaris treedt in de procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester, in de gemeente Winterswijk, op als rijksheer.