wenterschbier

wenterschbierWINTERSWIJK – Oprichter Michiel van de Vaart van de nieuwe bierbrouwerij Wentersch is bang dat het pand waarin hij zijn brouwerij  wil onderbrengen, gesloopt gaat worden. Op zijn Facebook-pagina schrijft de brouwer dat hij daarom B & W van Winterswijk een brief heeft geschreven met het officiële verzoek de oude gymzaal aan de Jeugdkerkstraat te herbestemmen voor zijn brouwerij.
Van der Vaart is bang dat de gemeente het pand wil laten slopen om zo het erachter gelegen Eucalypta-pand beter zichtbaar te maken voor de beoogde nieuwe huurder van dat pand, een

kerkgenootschap. “Naar ik heb begrepen zijn zij in een vergevorderd stadium van overeenstemming. Het lijkt dat men afstevent op sloop van de prachtige gymzaal om Eucalypta meer zichtbaar te maken. Dit druist echter volledig in tegen het advies van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk, welke B&W in 2012 en 2016 adviseerde beide gebouwen te behouden voor Winterswijk.”

“Bij gebrek aan kandidaten met goede plannen voor ontwikkeling is dit te volgen, maar niet als er twee gegadigden zijn die beide een bijdrage aan behoud van Winterswijkse historie kunnen leveren”, schrijft Van der Vaart. ”Er zitten nog vele gezichtspunten aan dit verhaal, maar ons standpunt is dat Winterswijk een bierbrouwerij verdient, het nu te koop staande nabijgelegen ING-pand beter door de gemeente kan worden aangeschaft en gesloopt en op die wijze de Eucalypta beter ontsloten kan worden en er twee karakteristieke panden voor Winterswijk behouden kunnen worden. Dat strookt beter met het beleid tot behoud van de historie van Winterswijk en we worden nog een prachtige brouwerij rijker”. 

Bij de gemeente Winterswijk was vandaag niemand voor commentaar bereikbaar.