windzonMeepraten over energie van toekomst voor Winterswijk

 

WINTERSWIJK – Windmolens in ons nationaal landschap? Weilanden vol zonnepanelen, of biovergisters op de boer? Winterswijk moet meer duurzame energie opwekken om in 2030 energieneutraal te zijn, maar hoe? Inwoners kunnen daarover meepraten op dinsdagavond 1 november, op een  inspraakavond over de concept energievisie van de gemeente. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur.

 

De gemeente wil dat lokale overheid, bedrijven en burgers minder fossiele brandstoffen inzetten en veel meer duurzame energie uit de eigen streek gaan benutten. Dit om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan, minder afhankelijk te worden van energie-import en om de economie te stimuleren. De gemeente wil dat gaan stimuleren door bedrijven en burgers te helpen bij duurzame initiatieven. De gemeente is daarbij voorstander van zowel zon, wind als bio-energie, zo staat in de nota te lezen. Wel…

Foto: Energie: wind, zon of bio? (Foto dgem)

…moeten daarvoor uitgangspunten worden bepaald op gebied van onder meer ruimtelijke ordening en handhaving.

 

Dilemma’s

 

De keuzes tussen wind, zon en bio-energie plaatst de gemeente voor dilemma’s. Wind is volgens de nota bijvoorbeeld de meest efficiënte duurzame-energiebron, maar het opzetten van een windturbinepark duurt lang (5 tot 10 jaar) en vanuit de plaatselijke politiek rijzen ook al bezwaren tegen de plaatsing van grote turbines, vanwege de aantasting van het waardevolle natuurlandschap. Maar, aldus de nota: “Indien er minder windturbines gerealiseerd worden, zal er meer gebruik gemaakt moeten worden van zon of bio-energie. Dit zal beduidend meer ruimte in beslag nemen.  Wil je voor 2.000 huishoudens (1 windturbine) elektriciteit opwekken met zonne-energie dan heb je een (dak)oppervlak nodig van 50.000m2. Dit komt overeen met het oppervlak van 8 voetbalvelden (of 50 varkensstallen). Dat zou een grote druk leggen op het Winterswijkse landschap. Wind vervangen door bio-energie is geen optie, aangezien hiervoor niet voldoende bronnen beschikbaar zijn in de Achterhoek”.

 

 

Aanmelden voor de inspraakavond over de energievisie kan tot 18 oktober via energieneutraal2030@winterswijk.nl.

Meer info en een link naar de concept-nota op:

 

http://www.winterswijk.nl/Inwoners_website/Duurzame_energie/Inspraakavond_energievisie_1_november_2016