rovacontainers

 

rovacontainersWINTERSWIJK – De gemeente Winterswijk gaat overtreders bij het aanbieden van huisvuil strenger aanpakken. Behalve een boete kunnen overtreders ook een rekening krijgen voor de kosten van het opruimen van het afval. De nieuwe regels gaan woensdag (28 september) in.

In Winterswijk worden per week ongeveer 100 zakken verkeerd aangeboden: het afval wordt dan te vroeg of te laat buiten gezet,  naast een container geplaatst of ergens anders op straat achtergelaten. Vuilniszakken op straat zijn niet alleen een onplezierig gezicht, ze trekken ook ongedierte aan.

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Winterswijk hiertegen strafrechtelijk opgetreden door het uitschrijven van

bekeuringen. Het nadeel van deze werkwijze is dat de gemaakte kosten voor het opruimen van het afval en de inzet van de toezichthouder niet op de overtreder kunnen worden verhaald.

B en W hebben nu nieuwe beleidsregels vastgesteld om effectiever te kunnen optreden tegen verkeerd aangeboden afval. Daarbij kunnen de kosten voor het opruimen van het verkeerd aangeboden afval en de inzet van de toezichthouders op de overtreders worden verhaald. Bij een constatering op heterdaad krijgt de overtreder een geldboete van € 90,- en moet deze het huisvuil direct verwijderen. De boete wordt binnen enkele weken via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) thuisgestuurd. Als de overtreder weigert zijn huisvuil alsnog op te ruimen, wordt er bestuursdwang toegepast. In dat geval krijgt de overtreder niet alleen een boete van € 90,-, maar worden ook de kosten voor de inzet van de toezichthouders en het afvoeren van het huisvuil op de overtreder verhaald.

Buiten heterdaad wordt spoedeisende bestuursdwang toegepast. Dit houdt in dat het huisvuil direct door de gemeente wordt opgeruimd en dat de kosten hiervoor in rekening worden gebracht bij de overtreder (€ 90,- plus de kosten voor het afvoeren van het huisvuil). Bij herhaling van de overtreding wordt het in rekening te brengen bedrag verhoogd tot de maximaal te verhalen kosten bij spoedeisende bestuursdwang. De beleidsregels treden met ingang van 28 september 2016 in werking en zijn digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website www.winterswijk.nl.