woningenalma

woningenalmaWINTERSWIJK – Er is een run ontstaan op de duurzaamheidslening van de gemeente Winterswijk voor woningeigenaren, die energiebesparende investeringen willen doen. Het potje voor dit jaar van een half miljoen euro, dat per 1 mei beschikbaar kwam, was eind juli al leeg. B en W van Winterswijk hebben daarom besloten het geld voor 2017, 2018 en 2019 steeds een jaar naar voren te halen. Daardoor kunnen woningeigenaren ook dit jaar nog een beroep doen op het krediet. Gevolg is wel dat er in 2019 geen krediet meer beschikbaar is voor een duurzaamheidslening.

Achtergrond van het besluit om het geld naar voren te halen is dat woningeigenaren ‘erg enthousiast’ zijn over het krediet en dat de gemeente haar duurzaamheidsdoelstellingen tot 2030 wil halen.

Om in aanmerking te komen voor de duurzaamheidslening dient de

aanvraag te voldoen aan enkele voorwaarden en kenmerken:

–    U heeft een eigen woning in de gemeente Winterswijk;
–    U voldoet aan één van de vastgestelde duurzaamheidsmaatregelen uit de betreffende verordening, Deze maatregelen kunt vinden op de website van het Achterhoeks verduurSaam energieloket www.verduursaamenergieloket.nl;
–    Een lening tussen de € 2.500,- en € 25.000,-
–    Looptijd lening 10 jaar tot 15 jaar;
–    U voldoet aan de toets kredietwaardigheid door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;
–    Huidige rente 1,6% (1 mei 2016). Rente wordt vastgesteld op datum van binnenkomst van uw aanvraag.