vredensehof1(door Jan Ruesink)

WINTERSWIJK – Het staat nog steeds niet vast wanneer precies de eerste asielzoekers naar de Vredense Hof in Winterswijk zullen komen. Het Centraal Orgaan Asielzoekers kan op dit moment nog niet aangeven of de eerste asielzoekers daadwerkelijk op de eerder genoemde streefdatum van 10 augustus al voor de deur staan. Er werkt dan al wel een team van zes medewerkers van de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé om het gebouw te beheren en de tijdelijke bewoners te begeleiden.

De verbouwing van de Vredense Hof loopt naar wens en is naar alle waarschijnlijkheid deze of volgende week af te ronden. Dat betekent niet meteen dat er volgende week mensen komen wonen in Vredense Hof in Winterswijk. Het is nu wat lastig aan te geven wanneer dat wel het geval is”, zo antwoordt het COA op vragen van RTV Slingeland.

In de jongste nieuwbrief aan de omwonenden (van 1 juli) stelde de gemeente Winterswijk nog:  ”Naar verwachting komen de eerste asielzoekers op 10 augustus aan.” Maar COA-woordvoerder Robert Ploeg stelt nu dat 10 augustus ‘meer een streefdatum was waarop de verbouwing klaar moest zijn. Voor het COA is het altijd heel moeilijk om lang van te voren aan te geven hoeveel mensen waar en wanneer exact geplaatst worden. Dat hangt onder meer af van de beschikbare capaciteit en de stroom vluchtelingen”. Zoals bekend is de stroom vluchtelingen de laatste tijd sterk verminderd, waardoor het COA al capaciteit heeft geschrapt.

Volgens de woordvoerder staat het zelfs nog niet vast of er in de maand augustus al vluchtelingen gaan wonen in de leegstaande vleugel van het verzorgingstehuis. De overeenkomst tussen gemeente en COA voorziet echter in de opvang van asielzoekers voor maximaal twee jaar en eindigt hoe dan ook per 1 september 2018, zonder de mogelijkheid van verlenging.

 

 

 

Druppelsgewijs

Het is ook nog maar zeer de vraag of de Vredense Hof al direct benut wordt voor de 200 opvangplaatsen, waarvoor nu geïnvesteerd is in verbouwing en personele sterkte. De eerste instroom zou volgens de woordvoerder kunnen bestaan uit groepen van 10 tot 50 mensen, waarna het druppelsgewijs wordt aangevuld. “Dat kunnen zowel vluchtelingen als statushouders zijn, afhankelijk van de verdeling van opvangcapaciteit. Misschien dat ook bewoners van het AZC in Winterswijk, die een verblijfsvergunning hebben gekregen en opnieuw gehuisvest moeten worden, gaan doorstromen naar de Vredense Hof”. Eerder meldde het COA al dat het gaat om een mix van diverse nationaliteiten en samenstellingen: zowel gezinnen, stellen als alleenreizenden. Veel mensen komen uit landen als Syrië, Irak, Iran en Afghanistan.

 

Volgens het COA zullen betrokkenen en omwonenden vooraf tijdig geïnformeerd worden wanneer de eerste bewoners hun intrek zullen nemen. “Ze zullen niet ineens midden in de nacht onverwacht voor de deur staan”.