gemeentewinterswijklogo

 

gemeentewinterswijklogoWINTERSWIJK – De gemeenten Vreden en Winterswijk hebben een Europese subsidie van 25.000 euro gekregen voor de verdere ontwikkeling van het grensoverschrijdend dienstencentrum op bedrijventerrein Gaxel.

 

De subsidie is bedoeld voor voor de nadere uitwerking van de plannen voor het dienstencentrum dat pal op de grens tussen Winterswijk en Vreden wordt gebouwd. In het gebouw komen verschillende functies, dienstverleners en adviesdiensten samen die het grensoverschrijdend ondernemen en werken bevorderen.

 

Met de subsidie worden de adviseurs betaald die betrokken zijn bij de uitwerking van het plan. De komende maanden gaan beide gemeenten door met het verder uitwerken van de plannen. Als alles meezit kan in 2018 de eerste schop de grond in.

 

De subsidie is afkomstig uit het Interreg-programma van de

Europese Unie. Dit programma is bedoeld om grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren en te bevorderen. De subsidie is toegekend op basis van cofinanciering. Dat betekent dat de gemeente Vreden en Winterswijk de helft van de kosten voor hun rekening nemen.