zonnebrinkkerk

zonnebrinkkerkWINTERSWIJK – De protestantse gemeente Winterswijk en de islamitische moskee gaan samenwerken om vluchtelingen te helpen. De twee geloofs-genootschappen willen de asielzoekers die vanaf half augustus tijdelijk in de Vredense Hof komen, aan een zinvolle dagbesteding helpen. “Vanuit de PKN in Utrecht kregen wij het advies om meerdere kerkgenootschappen erbij te betrekken”, zo schrijft de protestantse gemeente vandaag in het orgaan Kerkenwerk over het plan om iets te doen voor de asielzoekers. “Inmiddels is er een eerste bijeenkomst geweest. Daar is gesproken over mogelijkheden om deze asielzoekers een soort daginvulling te bieden. Wij gaan hierover in gesprek met het COA. Wij spreken in dit verband ook over de 24 alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s). Zij zullen in de Karel Doormanstraat onderdak vinden. Juist deze jongeren moeten een zinvolle dagbesteding hebben. Het eerste gesprek met ‘de moskee’ vindt binnenkort plaats. De islamitische gemeenschap in

Winterswijk kan immers een belangrijke rol spelen bij islamitische vluchtelingen. Wij moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat zo’n gesprek goed verloopt. Daartoe zal onze vrouwelijke diaken zich laten vergezellen door een mannelijk kerkenraadslid.”