Vissen kunnen steeds verder zwemmen in de Achterhoek en Liemers. Waterschap Rijn en IJssel wil alle rivieren en beken in haar werkgebied aanpassen door vispassages aan te leggen bij stuwen of gemalen. Zo kunnen vissen zonder obstakels zwemmen om bijvoorbeeld stroomopwaarts te paaien. Op zaterdag 21 mei, wereld vismigratiedag, stelt het waterschap de vispassages in Winterswijk, Bronkhorst en Zutphen open. Geïnteresseerden kunnen een speciale fietsroute volgen en uitleg krijgen op deze locaties van mensen van Rijkswaterstaat, de Hengelsportfederatie en het waterschap.

 

 

Alle locaties zijn tussen 10.30 en 15.30 uur opengesteld.

Barrières voor vissen

Op wereld vismigratiedag vragen meer dan 1.000 organisaties aandacht voor het belang van obstakelvrije rivieren en beken zodat vissen zich makkelijk kunnen verplaatsen. Door de aanleg van stuwen, sluizen en gemalen zijn overal ter wereld barrières ontstaan. Vissen kunnen zo rivieren en beken niet meer bereiken. De Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat leggen vispassages aan zodat vissen een barrière kunnen passeren en stapsgewijs om een stuw of gemaal heen zwemmen.

Veel beken al aangepast

In de Grote Beek zijn inmiddels alle stuwen vispasseerbaar gemaakt. Gemaal Grote Beek in Bronkhorst was de laatste barrière. Hierdoor zien we bijvoorbeeld de paling en de winde weer terugkomen in deze beek. Ook de Schipbeek en de Berkel tot aan de Duitse grens zijn bijna helemaal vispasseerbaar, op een enkele vispassage na. In de komende jaren zullen nog meer vispassages worden aangelegd. Zie hiervoor het kaartje in de bijlage.

Vispassages opengesteld op 21 mei

Watermolen Berenschot Winterswijk (Wooldseweg 74, Winterswijk Woold)

Hier is onlangs een vispassage aangelegd, de stuw gerenoveerd en gemoderniseerd en de kademuren hersteld. Ook is het waterrad vervangen. Op 21 mei wordt er een fuik geplaatst zodat bezoekers kunnen zien welke vissen er door de vispassage en in de Boven-Slinge zwemmen.

Gemaal Helbergen Zutphen (Schouwlaaksweg 1, Zutphen)

Medewerkers van het waterschap en Rijkswaterstaat geven bij deze vispassage uitleg over de vispassage die hier is aangelegd. Hoe dijken werken, ondervinden jeugdige bezoekers met het dijken bouwen. 

Gemaal Grote Beek (Veerweg 1, Bronkhorst)

Het gemaal ligt aan de wandel- en fietsroute tussen Zutphen en Doesburg. In Bronkhorst wordt ook een fuik geplaatst zodat bezoekers kunnen zien welke vissen er door de vispassage zwemmen. Ook kunnen jeugdige bezoekers dijken bouwen.

Fietsroute

Bezoekers kunnen op 21 mei een fietsroute volgen en meerdere vispassages bekijken. De fietsroute is zo’n 30 km en gaat langs Gemaal Grote Beek in Bronkhorst, Watermolen Hackfort in Vorden en Gemaal Helbergen in Zutphen. In Vorden zijn geen medewerkers van het waterschap aanwezig, maar de watermolen is wel een bezoek waard.

Samenwerking

Waterschap Rijn en IJssel werkt nauw samen met Rijkswaterstaat en de Hengelsportfederatie om vispassages mogelijk te maken. Er staan op 21 mei daarom niet alleen medewerkers en bestuurders van het waterschap, maar ook mensen van Rijkswaterstaat en de Hengelsportfederatie. 

Op de website van het waterschap (www.wrij.nl) is meer info te vinden over hoe een vispassage werkt, waarom vissen stroomopwaarts en welke vispassages aangelegd zijn.