vredensehof1WINTERSWIJK- Ouderenvereniging Wenters Plus kan mogelijk toch gebruik blijven maken van het Grand Café in de Vredense Hof. Als het overleg met het COA en de zorgcombinatie Marga Klompé aanstaande dinsdag slaagt, dan kan Wenters Plus de komende twee jaar weer elke dinsdagmiddag in het Grand Café bij elkaar komen. De ouderenvereniging zal dan ook direct het ingediende bezwaar tegen de bestemmingsplanwijziging voor de Vredense Hof intrekken, zo bevestigt Wenters Plus-voorzitter Hans Soutendijk desgevraagd.

 

Wenters Plus had eerder te horen gekregen dat ze het Grand Café per eind mei zouden moeten verlaten, omdat de leegstaande vleugel van de Vredense Hof na 1 juli bestemd zal worden voor de opvang van asielzoekers. Sluiting van de zaal was volgens de zorgcombinatie op termijn toch al noodzakelijk, maar was naar voren geschoven wegens de verhuur van het pand aan het COA.

Wenters Plus was daar verontwaardigd over, omdat de vereniging daardoor snel op zoek moest naar vervangende ruimte. Die is ook nog steeds niet gevonden. Daarom diende Wenters Plus een bezwaar in tegen de wijziging van het bestemmingsplan. Daarop volgde overleg met de wethouders Saris en Aalderink en die hebben vervolgens contact opgenomen met het COA over de mogelijkheid van gezamenlijk gebruik van de zaal door COA en Wenters Plus. “Daar gaat het gesprek van dinsdag 10 mei over”, aldus Soutendijk. “We zouden dan onderhuurder worden. We hebben goede hoop dat dit slaagt, maar er moeten nog allerlei zaken geregeld worden, dus we zijn er nog niet”. De activiteiten van Wenters Plus in het Grand Café zouden dan vanaf september hervat kunnen worden.