gemeentewinterswijklogo

gemeentewinterswijklogoWINTERSWIJK – Inwoners van Winterswijk en vijf andere Achterhoekse gemeenten kunnen vanaf zondag geld lenen voor een duurzame investering in hun woning. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Wethouder Gommers spreekt van een lening ’tegen heel gunstige voorwaarden’. De lening is bedoeld voor maatregelen als het aanbrengen van zonnepanelen, isolatievoorzieningen of een warmtepomp.  Om in aanmerking te komen voor de duurzaamheidslening moeten aanvragers voldoen aan de volgende voorwaarden:

–  Een eigen woning in de gemeente Winterswijk
–  Het aanbrengen van een van de duurzaamheidsmaatregelen uit de verordening (zie www.verduursaamenergieloket.nl)
–  Een lening tussen de € 2.500 en € 25.000
–  Looptijd lening 10 jaar tot 15 jaar
–  Voldoen aan de toets kredietwaardigheid door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
–  Huidige rente 1,6%. De rente wordt vastgesteld op datum van binnenkomst van aanvraag.