GKC1

GKC1WINTERSWIJK – Medewerkers van het Gerrit Komrij College in Winterswijk delen geen pijnstillers meer uit aan leerlingen die klagen over hoofd- of buikpijn. Dat meldt de school vandaag in haar nieuwsbrief aan ouders en leerlingen.

Volgens het GKC worden medewerkers van de school regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over hoofdpijn, buikpijn of pijn door een insectenbeet. “Vaak zijn die klachten met eenvoudige middelen te verhelpen”, aldus de school. Daarnaast vragen ouders de school steeds vaker om hun kind een door de arts voorgeschreven medicijn toe  te dienen.

 

De school wijst er echter op dat men bekwaam moet zijn voor het toedienen van medicijnen en dat de school ook verantwoordelijk kan worden gesteld voor fouten. Daarom heeft het GKC een protocol medicijnverstrekking en medisch handelen opgesteld, waarin dit geregeld wordt. Dat gaat onder andere over hoe te handelen in acute situaties en wie er dan geinformeerd moet worden. Ouders met kinderen die bijvoorbeeld een allergie of ziekte hebben, kunnen daartoe dan een formulier invullen. Uitgangspunt hierbij is dat er geen medicijnen meer worden verstrekt aan leerlingen, dus ook niet het bekende paracetamolletje.”