greversweg4

 

greversweg4WINTERSWIJK-WOOLD – Naar verwachting in april wordt begonnen met de aanleg van een nieuwe wandelroute door de Winterswijkse buurtschap Woold. Het zogeheten Klompenpad is de eerste activiteit die voortkomt uit een begin deze maand gehouden bewonersbijeenkomst rond het thema

Levend Landschap.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft op deze bijeenkomst samen met Woolds Belang allerlei ideeën naar boven gehaald en vervolgens gekeken hoe deze ideeën concreet uitgevoerd kunnen worden. De ervaring in andere dorpen en buurtschappen leert dat bewoners vervolgens aan de slag kunnen met uiteenlopende thema’s rondom landschap, ecologie en cultuurhistorie.

 

 Op de ideeënavond in Verenigingsgebouw Juliana werden meer ideeën ingebracht, zoals het versterken van streekeigen landschap met houtwallen, een poel en een hoogstamboomgaard, activiteiten voor de schooljeugd (“Beleef de beek”), het vastleggen van de streekgeschiedenis in de vorm van een Cultuurhistorische kring, het aanbrengen van landhekken gemaakt van lokaal hout, het bieden van nestgelegenheid voor uilen en het organiseren van een imkerscursus.

 

De vervolgstap zal zijn om deze ideeën tot uitvoering te brengen. Met het Klompenpad Woold zal naar verwachting in april  een start worden gemaakt.