eucalypta

eucalyptaWINTERSWIJK – Winterswijker Frank Jansen is een actie begonnen voor behoud van het voormalige Parochiehuis aan de Jeugdkerkstraat, ook wel bekendstaand als het Eucalypta-gebouw. Jansen, vroeger medewerker van het jongerencentrum, roept mensen met ideeën voor een nieuwe bestemming van het gebouw op zich bij hem te melden. Hij wil een werkgroep opzetten die zich gaat ijveren voor behoud van het historische gebouw.

Jansen heeft zijn oproep dit weekend op de Facebook-pagina van Oud-Winterswijk gedaan. Volgens hem neemt de kans serieus toe dat de Stichting Welzijn Winterswijk het gebouw van Eucalypta gaat overdragen aan de gemeente Winterswijk. “Dat kan twee dingen betekenen”, schrijft Jansen. “Of er komt een goede bestemming voor of het wordt gesloopt. De gemeente Winterswijk is bezig met een ruilverkavelingsproject om gebouwen te behouden dan wel te slopen. Zo zal naar alle waarschijnlijkheid de gymzaal (aan de straatkant van de Jeugdkerkstraat,red.) plat gaan. Voor ons is het dus van groot belang dat het parochiehuis blijft bestaan. Omdat het vaak om geld draait zal er een goed bestemmingsplan moeten komen.”

Eén groepering heeft volgens Jansen al aangeven geïnteresseerd te zijn in de locatie: het kerkgenootschap dat nu nog in het voormalige café Spoorzicht achter de nieuwe Aldi zit. “Om ons nu met zijn allen sterk te maken naar de gemeente toe zouden er vanuit de samenleving meer groeperingen moeten komen die met concrete plannen invulling willen geven aan Eucalypta. Nieuwe initiatieven/goede ideeën en alles wat bijdraagt aan behoud zijn welkom. Als er namelijk vanuit de samenleving veel belangstelling gaat onstaan voor het behoud van het gebouw kan de gemeente niet meer makkelijk om ons heen. Daarnaast is ook de historische waarde en gezichtsbepalende waarde een niet te onderschatten sterke factor voor behoud. Samen de schouders eronder en we kunnen Eucalypta weer nieuw leven inblazen. Hoe meer belangstelling er is, hoe meer ideeën er ontstaan , hoe meer de gemeente op de hoogte raakt van onze betrokkenheid bij het behoud, hoe sterker we staan. Een ieder die zich persoonlijk wil inzetten voor deze goede zaak kan zich aanmelden voor een werkgroep die we speciaal voor deze zaak en de reunie in leven gaan roepen.”
Jansen roept belangstellenden op te mailen naar vranque@gmail.com