bataafseweg

bataafsewegWINTERSWIJK – Het bestuur van voetbalclub FC Trias heeft bij de gemeente Winterswijk alarm geslagen over de zeer slechte gesteldheid van het wegdek van de Bataafseweg. In een brief spreekt het bestuur zijn zorgen uit en verzoekt de club de gemeente prioriteit te geven aan herstel en verbetering.

Naar aanleiding van de afgelopen maand vertuurde brief heeft de gemeente borden geplaatst om te waarschuwen voor het slechte wegdek. FC Trias roept alle leden en bezoekers op om hier rekening mee te houden.

De gemeente heeft in reactie op de brief ook aangegeven snel met het herstelwerk te gaan beginnen: De opdracht om zo spoedig mogelijk met onderhoud van de Bataafseweg te starten, evenals de aanleg van een fietspad en aanpak van het kruispunt met de Steengroeveweg, is inmiddels aangenomen. Het wegdek van de Bataafseweg zal deze winter nog hersteld worden (de gaten worden opgevuld). Verder is er groot onderhoud nodig, dit kan echter niet zonder de bomen langs de weg te beschadigen. We gaan na of we de werkzaamheden eerder kunnen uitvoeren dan in de begroting is gepland, maar dit zal mede afhangen van de voorgenomen maatregelen voor het fietspad, waaronder kap van de bomen. Zodra we een goed voorstel hebben voor de aanpak van deze weg zal dit aan de raad worden voorgelegd”.

FC Trias zegt de ontwikkelingen nauwgezet te blijven volgen.