WINTERSWIJK – Op recreatiepark Het Rommelgebergte aan de Meekertweg in Winterswijk verblijven tientallen buitenlandse werknemers die niet bij de gemeente stonden ingeschreven. Dat is gebleken uit een grootschalige controle die de gemeente Winterswijk, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst, de Sociale Dienst Oost Achterhoek, de brandweer en de politie dinsdag op het park hebben uitgevoerd. Meer dan zestig medewerkers van deze organisaties namen aan de controleactie deel.

Iedereen op het park, maar ook zij het terrein verlieten of betraden, is gecontroleerd door de samenwerkende partijen. In totaal zijn 207 recreatiewoningen en meer dan honderd mensen aan een controle onderworpen. Daaruit bleek dat er zo’n dertig buitenlandse werknemers illegaal op het park verblijven, omdat zij niet bij de gemeente waren ingeschreven. Die inschrijving is ter plekke geregistreerd.

Bij de controle is één wapen in beslag genomen. Bij twee personen zijn openstaande boetes geïnd.

Verder hebben de deelnemende organisaties voldoende aanknopingspunten gevonden voor nader onderzoek, waaronder enkele vermoedens van sociale fraude en arbeidsuitbuiting.

De controleactie begon om vijf uur in de ochtend en liep rond half drie ’s middags ten einde. Met deze actie wil de gemeente Winterswijk bereiken dat recreatieparken gebruikt worden voor het oorspronkelijke doel, namelijk recreëren.