GKC1

GKC1

WINTERSWIJK/EIBERGEN – Het Gerrit Komrij College gaat mogelijk volgend jaar in Eibergen onderwijs verzorgen voor minderjarige vreemdelingen. Het GKC heeft een licentie voor zo’n internationale schakelklas.

 

De gemeente Berkelland heeft onlangs een bestuursovereenkomst gesloten met het COA over de opvang en zorg voor 130 alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de Leo Campus in Borculo. Het gaat om een groep jongens en meisjes in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar, voornamelijk afkomstig uit Eritrea.

 

Het Gerrit Komrij College ligt buiten het onderwijsgebied van de gemeente Berkelland, maar werkt wel samen met de voortgzet onderwijs-scholen in die gemeente. Vanwege de isk-licentie (internationale schakelklas) van het GKC en de bijbehorende expertise, is het GKC gevraagd te onderzoeken of in Berkelland isk-onderwijs kan worden gegeven aan genoemde groep asielzoekers. Er is hiervoor al een locatie gevonden in Eibergen. 

Op dit moment moet alleen de bekostiging door OC&W nog geregeld worden. Er worden volgens het GKC al concrete stappen ondernomen, maar die worden pas definitief als de financiering zeker is. Het  GKC wil direct begin 2016 met de lessen beginnen. Projectleider namens de Winterswijkse school is Ed de Graaf.