Tijdens de begrotingsbehandeling van de Tweede Kamer dienden D66 en CDA een motie in over het regionaal spoor. Gedeputeerde Bieze ziet hierin een belangrijk signaal dat de boodschap van de regio’s gehoord wordt.
Conny Bieze: “Ik zie deze motie als een belangrijke stap naar een nieuwe en positieve discussie over de toekomst van het regionaal spoor. We verwachten dat we het Rijk met een open houding aan tafel treffen in het volgende bestuurlijk overleg. Dit resultaat hebben we alleen kunnen bereiken door de brede steun en inzet van de regio’s. We zijn letterlijk samen – verschillende wethouders zijn meegegaan- naar Den Haag gestapt toen bleek dat nagenoeg alle resterende spoorgelden alleen naar het hoofdspoornet zouden gaan. Onze regionale sporen zijn essentieel voor de vele duizenden reizigers die dagelijks naar werk en school reizen in de regio en naar de Randstad. Creeër geen A en B reizigers en laten we opnieuw gezamenlijk kijken naar de toekomst waaarbij regionaal spoor en hoofdspoornet als aanvullend worden gezien, was onze oproep. Realiseer vervoer van deur tot deur waar ook onze voordeuren bij horen. Ik ben blij dat deze boodschap is overgekomen en zijn weerslag vindt in deze motie. Natuurlijk hopen we dat volgende week dinsdag de motie wordt aangenomen.” 
De minister heeft aangegeven dat ze de motie ziet als ondersteuning van haar beleid.
 
De discussie over de verdeling van het geld voor regionaal spoor startte door een voorstel van Ministerie van I & M een paar weken geleden. Uit het voorstel bleek dat de 167 miljoen euro die resteerde uit de herijking van het spoorgeld alleen zou gaan naar grote projecten op het hoofdspoornet waar NS rijdt. De provincies hadden twee jaar met het ministerie overlegd en voorstellen ingediend op verzoek van het ministerie. Gelderland diende het voorstel in voor de kwartiersdienst op de Valleilijn, een zeer belangrijke verbinding tussen de Randstad en o.a. Wageningen en Barneveld en de electrificatie en verbetering van de spoorlijn Arnhem-Winterswijk. Geen van de regionale voorstellen werd  beloond.