WINTERSWIJK – Wethouder Rick Gommers van Winterswijk heeft afvalinzamelaar Rova aangesproken op de fouten die gemaakt zijn met de invoering van het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudafval. ‘Gezien de vele mails die ik hierover van burgers heb gekregen, heb ik het noodzakelijk gevonden daarover op directieniveau met de Rova te communiceren’, zei Gommers vanavond, woensdag 7 oktober, in antwoord op vragen van PvdA-commissielid ruimte Jan Kortschot.

Volgens Kortschot zijn de inwoners van Winterswijk ‘de dupe geworden van de onhandige aanpak en begane stommiteiten’ van Rova bij het invoeren van het systeem van omgekeerd inzamelen. Bewoners konden bijvoorbeeld hun restafval niet meer kwijt in grijze containers, terwijl ze ook nog geen pasje hadden voor de afvalcontainers, brieven over het omruilen van de groene container kwamen een dag te laat aan en antwoorden op vragen bleven uit. Vooral de communicatie liet volgens Kortschot te wensen over.

Wethouder Gommers beaamde dat er fouten waren gemaakt, ‘maar in de meeste gevallen is het wel goed gegaan. Niettemin heb ik er met de Rova over gesproken en gezegd dat het helpen van burgers de prioriteit moet hebben. Er komt nu een verzwaarde inzet hierop, is mij toegezegd en fouten zullen hersteld worden.’