Wethouder Aalderink van Winterswijk betreurt de Facebookpagina die inwoners hebben opgezet tegen de noodopvang van vluchtelingen, maar wil wel met ze in gesprek. Dat heeft hij bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

Aalderink:  “Het is onvermijdelijk dat door de enorme toestroom van asielzoekers ook in Winterswijk de aantallen zullen toenemen, dus we zullen oplossingen moeten bedenken. Wij nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid. Ik wil dan ook graag het gesprek aangaan met de initiatiefnemers van de Facebookactie.”

De gemeente staat volgens de wethouder nog aan het begin van de gesprekken met het COA en de eigenaren van de mogelijke opvanglocaties. Het is daarom nu nog te vroeg om een informatiebijeenkomst te organiseren.  Aalderink: “Onze inzet is om onze inwoners zo goed, snel en volledig mogelijk te informeren en de omwonenden zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming, maar de urgentie van de problematiek legt ons ook beperkingen op.”

De gemeente zegt toe de inwoners de komende tijd op de hoogte te houden over nieuwe ontwikkelingen. Inwoners die vragen hebben over dit onderwerp, kunnen tijdens kantooruren bellen met burgemeester Thijs van Beem of wethouder Wim Aalderink via (0543) 543106.