Nieuwe inwoners zijn zeer te spreken over Winterswijk. Dat blijkt uit de resultaten van twee enquêtes en het begin maart gehouden Raadscafé voor nieuwe inwoners.
Om te achterhalen hoe nieuwe inwoners van Winterswijk hun nieuwe woonplaats ervaren, heeft de gemeente Winterswijk in 2008 en in 2014 een enquête onder de nieuwkomers gehouden. Om dezelfde reden organiseerde de gemeenteraad op 9 maart 2015 een Raadscafé, waaraan zo’n vijftig nieuwe inwoners deelnamen. Met de opgedane kennis wil de gemeente Winterswijk nog aantrekkelijker te maken, zowel voor de huidige als voor nieuwe inwoners.
 
Uit beide enquêtes komt naar voren dat de voorzieningen, zoals het ziekenhuis en het theater, niet de belangrijkste reden zijn om naar Winterswijk te verhuizen. Dat zijn toch vooral de rust en ruimte, werk en de familie die hier nog woont. Als men hier eenmaal woont, dan wordt het voorzieningenaanbod van Winterswijk wel als een groot pluspunt gezien, zo blijkt uit het Raadscafé.
 
Veel reacties van nieuwe inwoners in de enquêtes gingen over het verkeer in Winterswijk: voorrang voor fietsers op rotondes, meer parkeergelegenheid en het aanpakken van te hard rijden door automobilisten. Ook in het Raadscafé vroegen nieuwe inwoners aandacht voor bepaalde verkeersonveilige situaties, zoals de uitrit bij de Lidl. De gemeente is inmiddels met de Lidl in gesprek om de verkeerssituatie ter hoogte van de rotonde aan de Misterweg te verbeteren.
Verder vinden de respondenten dat het dorpse karakter van Winterswijk behouden moet blijven en dat leegstand moet worden aangepakt. De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf werken op dit moment aan een zogenaamd ‘herverkavelingsplan’ voor leegstaand maatschappelijk en zakelijk vastgoed in de kern van Winterswijk. Als pluspunt noemden de nieuwe inwoners in het Raadscafé dat men zich veilig voelt in Winterswijk. Wel is meermalen opgemerkt dat er meer mogelijkheden moeten komen voor jongeren. Er is nu te weinig voor hen te doen en dat kan leiden tot vandalisme.
 
De bereikbaarheid van Winterswijk bleek een belangrijk thema tijdens het Raadscafé. Nieuwe inwoners zien de aanwezigheid van een treinstation en de goede verbindingen die hierdoor beschikbaar zijn als belangrijk pluspunt van Winterswijk. Als minpunt werd vooral de gebrekkige mobiele bereikbaarheid genoemd met als belangrijke tip: de realisatie van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. De gemeente en de provincie werken hieraan, al heeft het project vertraging opgelopen en is dit niet vóór eind 2016 gerealiseerd.
 
 
Het grootste deel van de nieuwkomers voelt zich goed thuis in Winterswijk. De gemeente mag haar nieuwe inwoners echter wel beter welkom heten. Zowel in beide enquêtes als in het Raadscafé is een goed welkomstpakket als tip genoemd. De gemeente gaat hiermee aan de slag.
De bezoekers van het Raadscafé noemen verder als pluspunten het verenigingsleven, het naoberschap, het volksfeest en de gezellige markt. Als minpunten worden onder meer de ‘ons-kent-ons-cultuur’ en de geringe uitgaansmogelijkheden voor de jeugd genoemd.
 
Nieuwe inwoners vinden dat Winterswijk trotser mag zijn op zichzelf en dat ook meer mag uitdragen. Via onze citymarketingcampagne 100% Winterswijk blijven we hier volop mee bezig. Daarnaast is extra ambtelijke capaciteit ingezet voor het promoten en aanjagen van de bedrijvigheid in Winterswijk.