Iedereen wil graag wonen in een fijne buurt. Soms lukt dat niet omdat de relatie met de buren niet goed is. De oorzaak daarvan is vaak iets kleins dat langzaam uitgroeit tot een groter conflict dat het woonplezier behoorlijk kan bederven.Gelukkig is er een goede manier om de lucht te klaren. Een goed gesprek doet vaak wonderen en voorkomt nog meer ergernis. Buurtbemiddeling Winterswijk helpt u als u het moeilijk vindt om zelf met uw buren in gesprek te gaan.

 

Last van een drummende buurjongen of een luid blaffende hond midden in de nacht? Of neemt de boom van de buren al het zonlicht in uw tuin weg, belemmert de buurman het pad dat naast uw huis loopt, ervaart u pesterijen of willen de buren zonder overleg gaan verbouwen? Bij problemen met de buren is met elkaar praten dé manier om ergernissen uit de wereld te krijgen. Maar soms is dat moeilijk of niet genoeg. In dat geval kunt u Buurtbemiddeling Winterswijk inschakelen.

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige manier om hulp te krijgen. Goed getrainde vrijwilligers helpen -in tweetallen- om het contact met uw buren te herstellen. Het lukt de buurtbemiddelaars in de meeste gevallen om iets te betekenen, zelfs in zeer moeilijke conflictsituaties.

‘Vaak zijn er al maanden of zelfs jaren problemen met de buren. De irritaties stapelen zich op en het gaat dan van kwaad tot erger’ zegt Jet van den Bos, projectleider Buurtbemiddeling Winterswijk. Een burenruzie heeft een grote impact. Niemand vindt het fijn om een conflict te hebben en dit kan dan ook diep ingrijpen op het dagelijks woongenot en geluk.’

Het leggen van contact met Buurtbemiddeling is een stap in de goede richting van het oplossen van het conflict. Buurtbemiddelaars leggen op uw verzoek contact met de buren met wie u de overlast wilt bespreken. Zij luisteren naar het verhaal van beide partijen, geven geen oordeel en zijn neutraal. Zij begeleiden de ruziënde partijen naar een gezamenlijke oplossing.

Vaak zijn buren zich niet echt bewust van het probleem dat u ervaart. Praten hierover helpt. Daarbij is zelf oplossingen bedenken beter dan dat een andere partij (politie, rechter) dit oplegt.

 

In Winterswijk lost Buurtbemiddeling ongeveer 70% van alle gemelde conflicten op. De bemiddeling is gratis en beschikbaar voor alle inwoners uit de gemeente Winterswijk.

Wel wordt van u verwacht dat u nadenkt over een aanvaardbare oplossing voor iedere partij.

Uiteraard hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht.

Indien u naar aanleiding van dit artikel de hulp van Buurtbemiddeling wilt inschakelen of meer informatie wilt krijgen, kunt u contact zoeken met Jet van den Bos, projectleider Buurtbemiddeling Winterswijk. Zij is bereikbaar op dinsdag en vrijdag op telefoonnummer (0543) 546074 of via de mail: jetvandenbos@swwbv.nl

Tevens kunt u een kijkje nemen op de website: www.buurtbemiddelingwinterswijk.nl