Het college van burgemeester en wethouders wil de huishoudelijke hulp in Winterswijk in 2016 ongewijzigd voortzetten. Een voorstel van die strekking wordt op 27 mei aan de gemeenteraad voorgelegd.“We willen de huishoudelijke hulp volgend jaar in de huidige vorm voortzetten. We vinden het belangrijk om de tijd te nemen voor het onderzoeken van alternatieven. Voor bestaande klanten is de huishoudelijke hulp hiermee ook in 2016 gegarandeerd”, zegt wethouder Ilse Saris.

In 2015 en 2016 onderzoekt de gemeente welke alternatieve mogelijkheden er zijn voor de huidige voorziening hulp bij het huishouden. Uitgangspunt is dat iedereen die huishoudelijke hulp nodig heeft dit zelf moet regelen. Iedereen kan zich er immers op voorbereiden dat deze hulp misschien nodig is als men ouder en hulpbehoevender wordt. In bepaalde gevallen wil de gemeente hulp bij huishouden wel als voorziening blijven aanbieden. Het gaat hierbij om mensen die een combinatie van hulp bij het huishouden en begeleiding nodig hebben. In 2016 lopen de huidige overeenkomsten voor begeleiding af. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid om vanaf 2017 nieuwe arrangementen op het gebied van hulp bij het huishouden en begeleiding in te kopen, omdat beide taken dan gezamenlijk aanbesteed kunnen worden.

Het college stelt de gemeenteraad voor om de hulp bij huishouden in 2016 nog voort te zetten en hiervoor extra budget beschikbaar te stellen. Het gaat naar verwachting om een bedrag van circa € 300.000 extra. De afgelopen jaren was het rijksbudget voor hulp bij huishouden meer dan toereikend en is er een reserve opgebouwd. Deze reserve wordt nu ingezet om de huishoudelijke hulp voor bestaande klanten in 2016 voort te zetten.

Op 27 mei neemt de gemeenteraad een besluit over dit voorstel. Daarna start de gemeente met het afsluiten van nieuwe overeenkomsten voor 2016 met de aanbieders van hulp bij huidhouden. De overeenkomsten met de aanbieders van hulp bij huishouden lopen dit jaar af en kunnen niet meer verlengd worden.