De Gelderse zorgaanbieder Vérian blijft ondanks protesten van medewerkers vasthouden aan een loonsverlaging van 25%. In een nieuw voorstel wil de werkgever het loon de komende maanden stapsgewijs verlagen. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst van FNV-leden vanavond werd duidelijk dat de thuiszorgmedewerkers niet akkoord gaan met dit plan. FNV-onderhandelaar Marian Beldsnijder: ‘Er staat geen werkgarantie tegenover. Werknemers lopen daardoor veel risico’s. Bovendien laat de uitspraak van de rechter in de zaak tegen V&D laat zien dat de werkgever het loon niet zomaar mag verlagen.’ FNV Zorg & Welzijn heeft Vérian verzocht inzage te geven in de financiële positie van het bedrijf en daarvoor een externe deskundige in te schakelen.

De directie van Vérian wil het salaris van de thuiszorgmedewerker terugbrengen van gemiddeld 12,50 euro per uur naar 10 euro per uur. De zorgverleners lopen daardoor honderden euro’s per maand mis en kunnen dan vaak niet meer rondkomen. De afgelopen drie maanden hebben zij gesteund door de vakbond actie gevoerd en bezwaar aangetekend tegen het besluit. De directie stelde daarop dat de werkgelegenheid voor alle medewerkers in het geding komt als de bezwaren niet werden ingetrokken. De thuiszorgmedewerkers vrezen echter dat – ook al gaan zij akkoord met de verlaging – zij alsnog ontslagen worden, omdat Vérian geen werkgarantie wil geven. Dit zou betekenen dat werknemers een lagere ww-uitkering ontvangen.

De thuiszorgmedewerkers en FNV willen vasthouden aan de cao Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Daarin is afgesproken dat er nieuwe salarisschalen in werking zullen treden. Zorgaanbieders moeten die schalen toepassen wanneer zij nieuwe contracten met gemeentes aangaan. Het contract tussen de gemeente en Vérian wordt in juni wordt verlengd. Het loon volgens de cao-schalen is gunstiger dan het loonbod van Vérian. ‘Het is dan onlogisch om het salaris nu te verlagen en vervolgens in juni weer te verhogen zoals in de cao is afgesproken,’ betoogt Beldsnijder.

Vérian geeft aan dat de financiële positie van het bedrijf de reden is voor de drastische loonmaatregel. FNV Zorg & Welzijn heeft Vérian verzocht inzicht te geven in de cijfers, maar tot nu toe heeft Vérian nog geen duidelijk beeld kunnen geven. De vakbond heeft daarom voorgesteld een externe financieel adviseur in te schakelen die de positie goed kan beoordelen. Vérian heeft nog niet gereageerd op dit verzoek.
 

Thuiszorgmedewerkers voeren samen zaterdag 28 februari opnieuw actie tegen de loonsverlaging. De actie begint om 14.00 uur op het Koningsplein in Nijmegen. Beldsnijder: 'We komen op voor goede zorg. De problemen met de thuiszorg in Nijmegen spelen ook in veel andere gemeenten. Het wordt tijd dat staatssecretaris Van Rijn de regie pakt.'