Van 22 t/m 26 juni 2015 wordt in Twente/Achterhoek de regionale Week van de Mobiliteit georganiseerd. Tijdens deze week openen diverse organisaties in verschillende sectoren voor één dag hun deuren voor elkaars werknemers. Medewerkers krijgen op deze manier de mogelijkheid bij een andere organisatie mee te lopen, mee te kijken, te gaan werken in een andere werkomgeving, in een andere functie. Hierdoor komt men verrijkt terug in de eigen werksituatie, of heeft men juist ideeën opgedaan over nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Bedrijven in Twente en de Achterhoek worden opgeroepen om deel te nemen aan de Week van de Mobiliteit. Uit elke sector is deelname mogelijk.

Hoe meer bedrijven meedoen, hoe meer beweging er ontstaat. Organisaties in Twente en de Achterhoek die een dag medewerkers willen uitwisselen, kunnen zich tot 10 maart 2015 aanmelden door een e-mail te sturen naar info@deweekvandemobiliteit.nl. In dit bericht hoeven zij in eerste instantie alleen de organisatienaam, de naam van de contactpersoon en zijn/haar contactgegevens te vermelden. Een deelnemende organisatie dient voor 1 dag minimaal 5 werkplekken beschikbaar te stellen en 3 of 4 medewerkers de gelegenheid te geven mee te lopen bij een andere organisatie.

De Week van de Mobiliteit is bedoeld voor alle niveaus en functies en voor iedereen die het belang van zijn of haar wendbaarheid inziet. De roep om wendbaarheid van professionals en intersectorale mobiliteit – ontschotting tussen de diverse bedrijfstakken – wordt steeds groter. Dat betekent voor veel medewerkers dat hun manier van werken zal moeten veranderen, dat er verbindingen gezocht en gevonden moeten worden met werknemers uit andere organisaties en dat men kennis van elkaars expertise moet nemen. Door middel van de Week van de Mobiliteit wordt de uitwisseling tussen professionals gestimuleerd.

De Dag van de Mobiliteit is bedacht door het netwerk De Utrechtse Rotonde. Op 8 november 2011 heeft de Dag van de Mobiliteit in Utrecht plaatsgevonden als pilot. Vanwege het succes van deze dag is in meerdere regio’s een Dag van de Mobiliteit georganiseerd. In Oost-Nederland is de Dag in 2013 voor het eerst georganiseerd door WGV Zorg en Welzijn met deelname van 13 organisaties en 45 kandidaten. In 2014 deden al 24 organisaties en 82 kandidaten mee. In 2015 wordt gestreefd naar een verdere groei van het aantal deelnemers en een nog bredere opzet. Mede hierdoor is besloten om dit jaar de week van 22 juni (week 26) aan te wijzen als Week van de Mobiliteit.