Staatssecretaris Kleinsma (PVDA) heeft vandaag in een antwoord op vragen van de SP aangegeven dat de gemeente Winterswijk mogelijk illegaal bezig is. Zij heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid opdracht gegeven onderzoek te doen naar het werkgeverschap van deze gemeente. Aanleiding is de €50,- banen die de gemeente Winterswijk aanbied aan jongeren die een werkervaringsplek zoeken.

Voor het verrichten van een stage is het van essentieel belang dat de werkzaamheden van de stagiair zich duidelijk onderscheiden van die van een ‘gewone’ werknemer. De werkzaamheden van die ‘gewone’ werknemer zijn hoofdzakelijk van productieve aard en zijn in wezen gericht op het maken van omzet, winst of het behalen van doelen. Een stage daarentegen is bij uitstek gericht op leren, niet op werken. Als het gaat om werk of een werkervaringsplek zonder dat het leeraspect centraal staat is juridisch gezien sprake van een arbeidsovereenkomst, en heeft betrokkene dus recht op het wettelijk minimumloon. Aldus staatssecretaris Kleinsma in haar schriftelijke reactie

De Inspectie SZW heeft kennis genomen van het signaal en heeft dit ter beoordeling in behandeling genomen. Zij kan een boete opleggen als een bedrijf niet minimaal het minimumloon betaalt terwijl er juridisch sprake is van een arbeidsovereenkomst.

De SP is van mening dat er in het onderhavige geval geen sprake is van stage. Scholing is hier niet het doel. Volgens dhr. Rensen, fractievoorzitter van de SP in de Winterswijkse gemeenteraad, is het doel van de gemeente om “de gevolgen van de te ver doorgevoerde bezuinigingen op het gemeentepersoneel op te vangen met goedkope arbeidskrachten. Vergelijkbaar met wat de gemeentes doen met de huishoudelijke hulp”. Waar heel Nederland verontwaardigd is over het gebruik van “goedkope Polen” hanteert de gemeente Winterswijk hier dezelfde methode voor werk op het gemeentehuis, en wil zij hiermee voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.

De SP, bij monde van de heer Rensen, vindt deze vorm van uitbuiting volstrekt onacceptabel, en eist van het college een andere opstelling. De SP, aldus de heer Rensen, wil dat ook de gemeente Winterswijk zich aan de regels houdt. Bij eerlijk werk hoort een eerlijke beloning, en voor een stage gelden de regels voor een stageplaats. Ook in Winterswijk.