Dit jaar reikt burgemeester Van Beem voor de vierde keer de prijs ‘Beste Naober’ uit. Kandidaten kunnen tot en met 13 april 2015 worden aangemeld.

De gemeenteraad van Winterswijk heeft op 29 mei 2008 de prijs ‘Beste Naober’ ingesteld. Deze tweejaarlijkse prijs is door de raad in het leven geroepen om daarmee zijn waardering tot uitdrukking te brengen voor mensen, bedrijven of organisaties, die een opmerkelijke bijdragen hebben geleverd aan het verbeteren van de betrekkingen tussen de inwoners van de gemeente Winterswijk en die van de Duitse buurgemeenten Bocholt, Borken, Rhede, Südlohn en Vreden.

Burgemeester Van Beem heeft de prijs op 29 mei 2009 voor het eerst uitgereikt aan de heer H. Windmeier uit Vreden, die zich tientallen jaren enthousiast heeft ingezet voor de verbetering van de betrekkingen tussen de gemeente Vreden en haar Nederlandse buurgemeenten. In 2011 ging de prijs naar de leden van de vrijwillige brandweer van Oeding vanwege de voortreffelijke samenwerking met de brandweer van Winterswijk bij het bestrijden van branden en hulp bij ongevallen en calamiteiten. In 2013 is de prijs toegekend aan de openbare basisschool Kotten vanwege de jarenlange uitwisselingen die de school organiseert tussen haar leerlingen en leerlingen van de Nünning-Realschule in Borken en de Von Galen Grundschule in Oeding.

Dit jaar, 2015, zal de prijs opnieuw worden toegekend aan een persoon, bedrijf of organisatie die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de betrekkingen tussen inwoners van de gemeente Winterswijk en die van de Duitse buurgemeenten. De prijs bestaat uit een bedrag van € 1000,–, een bronzen beeldje van beeldhouwster mevrouw G. Grijsen-Schukkink uit Winterswijk Ratum en een oorkonde.

Kent u kandidaten voor deze prijs ? Dan wordt u vriendelijk verzocht deze voor te dragen bij de werkgroep Duitsland, adres Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of per e-mail: griffie@winterswijk.nl

Kandidaten kunnen tot en met 13 april 2015 worden aangemeld. De doelgroep bestaat uit personen, bedrijven of organisaties, die woonachtig respectievelijk gevestigd zijn in de gemeente Winterswijk of in de hiervoor genoemde Duitse buurgemeenten.

De voordrachten worden beoordeeld door de werkgroep Duitsland, die namens de gemeenteraad bepaalt wie voor deze prijs in aanmerking komt. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de werkgroep Duitsland, de heer J.G. Krosenbrink (griffie gemeente Winterswijk), tel. (0543) 543543.