Anton Reuvekamp (66) uit Winterswijk is maandag 15 december benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding werd door burgemeester Thijs van Beem uitgereikt in muziekschool  Boogie Woogie, waar Anton Reuvekamp na 15 jaar afscheid nam als secretaris van de Winterswijkse afdeling van Veilig Verkeer Nederland.

 

Anton Reuvekamp werkte 40 jaar als welzijnswerker bij Stichting Welzijn Winterswijk (SWW). Als opbouwwerker speelde hij een cruciale rol bij de afbouw van woonwagenkamp Dennenoord en de begeleiding van de bewoners. In 2007 nam hij afscheid van Stichting Welzijn Winterswijk.
Naast zijn betaalde baan heeft Anton Reuvekamp veel vrijwilligerswerk gedaan. In 1978 was hij medeoprichter van de Stichting Kindervakantieactiviteiten Winkie. Nog steeds is hij als adviseur en collectant betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Winkieweek. Voor zijn jarenlange inzet werd hij in 2002 benoemd tot ‘ereburger’ van Winkie.

In 1982 was Anton Reuvekamp betrokken bij de oprichting van de lokale partij Progressief Winterswijk. In verkiezingstijd was hij actief met het verspreiden van affiches en folders en het organiseren van politieke discussiebijeenkomsten.
In 1998 werd Anton Reuvekamp secretaris van de Winterswijkse afdeling van Veilig Verkeer Nederland. Hij heeft veel bestuurlijk werk gedaan op lokaal en regionaal niveau en was ook lid van de Verenigingsraad, het hoogste orgaan van Veilig Verkeer Nederland. Daarnaast was hij betrokken bij de organisatie van veel lokale activiteiten, zoals het jaarlijkse verkeersexamen voor de basisscholen, de fietscontroles op de basisscholen, scootmobieltrainingen, opfriscursussen van verkeersregels en een alcoholproject op het Schaersvoorde College en het Gerrit Komrij College.

In 2006 kwam Anton Reuvekamp in het bestuur van de Winterswijkse afdeling van de KBO, een belangenorganisatie voor senioren, waarvan hij sinds 2008 voorzitter is. Naast het voorzitterschap is hij onder andere medeorganisator van de tweejaarlijkse seniorendag voor ouderen in Winterswijk en Vreden, beheerder van de digitale ledenadministratie en vertrouwensadviseur. Ook vult hij elk jaar voor veel ouderen de belastingformulieren in.
Sinds 2004 is Anton Reuvekamp ook voorzitter van de Bonsaiclub Goyomatsu te Groenlo.