MEE Oost-Gelderland blijft ook onder de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) mensen met een beperking ondersteunen. Hiervoor zijn contracten getekend met de veertien betrokken gemeenten.

MEE zet zich in voor mensen met een beperking  en hun omgeving en helpt hen (weer) de regie te krijgen over hun eigen leven. Met de transitie naar de nieuwe WMO leefde de angst dat de ondersteuning voor deze mensen, onder andere mensen met autisme, niet-aangeboren hersenletsel en een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, drastisch zou veranderen. Het budget van MEE is naar de gemeenten gegaan die daarvoor zelf de ondersteuning kunnen inkopen. Doordat MEE erin geslaagd is om met deze gemeenten contracten af te sluiten, is de ondersteuning voor mensen met een beperking gewaarborgd. De manier waarop dit gebeurt wijzigt wel: consulenten van MEE doen hun werk vanuit een sociaal wijk- of gebiedsgericht team en niet meer rechtstreeks vanuit MEE. Elk van de veertien gemeenten vult dit op zijn eigen manier in.

In plaats van dat de cliënten zich rechtstreeks tot MEE wenden, kunnen zij voortaan terecht bij de buurtcoach of het wijkteam. „Wij blijven dus de cliënten steunen, van het wijkteam, WMO-loket of gebiedsteam”, verduidelijkt Esther Kopmels, directeur-bestuurder van MEE Oost-Gelderland. Om te zorgen dat door deze decentralisatie de kennis en expertise op peil blijven, heeft MEE een online kennisplatform ontwikkeld, waarin alle professionals die in het sociaal domein actief zijn,  hun kennis rondom kwetsbare mensen kunnen delen en vragen stellen.

„Tevens hebben de gemeenten de moed gehad om te investeren in onafhankelijke
cliëntondersteuning, een soort lokale ombudsman voor kwetsbare mensen. Dat is uniek”, benadrukt Kopmels. Alle gemeenten dragen bij aan deze ombudsmanfunctie. „Wij zijn er heel blij mee, want als mensen het nu ergens niet mee eens zijn kunnen ze daar aankloppen voor onafhankelijk advies.”

MEE Oost-Gelderland heeft contracten gesloten met veertien gemeenten in de Achterhoek, Zutphen/Lochem  en Liemers, te weten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Rijnwaarden, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen. De ondersteuning van MEE strekt zich uit over alle levensgebieden, zoals wonen, werken, onderwijs, jeugd en opvoeding.