De plannen van de Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk (CBBW) om in oktober met de aanleg van glasvezel te beginnen, lopen vertraging op door ontwikkelingen bij de provincie. De reden dat CBBW hierop wacht is dat de kans bestaat dat het provincieplan voordeliger is, dus financieel aantrekkelijker voor de achterban van de coöperatie.

Gosse Visser van CBBW: “Toen wij begonnen met ons initiatief, was de coöperatie de enige manier om breedband te realiseren in het buitengebied van Winterswijk. Ondertussen realiseren veel meer gemeenten zich, dat de beschikbaarheid van breedband van levensbelang is voor de toekomst van een gebied. De provincie is hier op ingesprongen met een project om breedband aan te leggen in de hele Achterhoek.” Dit plan, om als provincie met private partners in het najaar een Investeringsmaatschappij Breedband op te richten, is echter mislukt.

In reactie daarop heeft de provincie het plan opgevat om samenwerking te zoeken met de gemeenten in een zogeheten publieke variant. Gesprekken hierover met de gemeenten zijn nu in volle gang, vertelt Gosse Visser. “De werkgroep stelt het belang van het buitengebied en zijn bewoners centraal. Als de provincie een goed aanbod doet, dat voordeliger is voor de bewoners die glasvezel willen, zoeken wij graag aansluiting bij het initiatief van de provincie.”

Hij vervolgt: “We hebben intensief contact met de provincie en zorgen er voor dat al onze voorbereidingen doorgaan en straks gebruikt kunnen worden voor het beste aanbod.” De coöperatie maakt wel een kanttekening wat betreft de plannen van de provincie. “We dringen er bij de provincie op aan om snelheid te maken, zodat we niet te veel vertragen en op tijd tot een keuze kunnen komen.” De verwachting is dat als de keuze op het provinciale project valt, de coöperatie vooraan staat bij de realisatie. “Dat is logisch, want er is al veel werk door ons verricht”, aldus Gosse. “De verwachting is dat we eind november voldoende informatie hebben. Daarna kunnen, ongeacht welk traject gekozen wordt, de voorbereidingen worden omgezet in de daadwerkelijke uitrol.”

De afgelopen (zomer)periode leek het stil rondom de coöperatie, maar het tegendeel is waar. Er zijn diverse ontwikkelingen gaande, licht Gosse toe. Het bestuur en de werkgroep zitten regelmatig bij elkaar en er is intensief overleg met de gemeente en de provincie. Verder wordt gewerkt aan de oprichting van de coöperatie, zijn er gesprekken met soortgelijke initiatieven in het land om kennis te vergaren, maar ook met providers en projectbureaus over tracés en kosten van aanleg. Gosse: “Er moet nog veel werk worden verzet. Bestuur en werkgroep van CBBW blijven de schouders er onder zetten.”