Op donderdag 2 oktober is in Twente en de Achterhoek de regionale Dag van de Mobiliteit gehouden. Op deze dag openden organisaties uit verschillende sectoren voor één dag hun deuren voor elkaars werknemers. 82 Medewerkers kregen de mogelijkheid om bij een andere organisatie mee te lopen, mee te kijken en te gaan werken in een andere werkomgeving, in een andere functie.

Twentse gemeenten en zorginstellingen, banken en uitzendbureaus uit Twente en de Achterhoek hebben werkplekken beschikbaar gesteld. Zo liepen twee medewerkers van de gemeente Enschede en Haaksbergen mee bij de Rabobank in Enschede. Zij kregen een rondleiding op verschillende afdelingen, waaronder de afdeling Verkoop en Service. Daar vertelt een adviseur particulieren enthousiast over haar werk, vooral over het contact met mensen dat ze erg leuk vindt. “Elke dag is anders, doordat je flexibel wordt ingezet op bijvoorbeeld balie of telefonie.” De medewerkster van de gemeente Enschede ziet deze dag als een kans om haar horizon te verbreden: “Normaal krijg je niet snel de kans om bij een bank mee te kijken”. Haar ervaringen zijn positief. “Er is over de invulling van de dag nagedacht, alles is goed geagendeerd.”

In Harreveld liep een klantmanager Sociale Zaken van de gemeente Hengelo een dag mee met twee trajectbegeleiders bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Ze heeft alle facetten van het vakgebied gezien en vooral veel vragen gesteld. “Ik zag duidelijk de link naar mijn werk met mensen die een WWB (Wet Werk en Bijstand) komen aanvragen.” Meer uitwisseling tussen gemeente en jeugdzorg lijkt haar wenselijk, om zo over en weer van elkaar te leren. “Ik heb het ervaren als een ontzettend leuk en leerzaam initiatief en ik hoop dat het volgend jaar op nog bredere schaal wordt voortgezet.” Een medewerker van Noaberkracht nam een kijkje bij de gemeente Almelo. Volgens haar zorgt de Dag van de Mobiliteit voor een win-win situatie. “Het is goed om buiten de eigen organisatie te kijken; je krijgt prikkels en nieuwe ideeën.”

In het licht van de transities in de sector zorg en welzijn is wendbaarheid van professionals nodig. Dat betekent voor veel medewerkers dat hun manier van werken zal moeten veranderen en dat verbindingen gezocht moeten worden met collega’s uit andere werkvelden. Medewerkers krijgen  een bredere invulling van hun baan, meer verantwoordelijkheid en er wordt van ze verwacht zelfstandiger en flexibeler te zijn. Met het oog daarop stimuleert WGV Zorg en Welzijn deze uitwisseling, in de vorm van de Dag van de Mobiliteit, tussen professionals, niet alleen binnen de sector, maar ook daarbuiten.