De Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk (CBBW) begint volgens planning in oktober met de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Winterswijk. Het gaat vooralsnog om 2.400 aansluitingen. Ambassadeurs van het eerste uur Jan Leemkuil en Willem te Voortwis zijn vol lof over het vele werk dat is verzet. “De initiatiefnemers zijn enorm serieus, voortvarend en professioneel te werk gegaan. Dat mag best een keer gezegd worden.”

door Marja Hengeveld-Hallie

We treffen Jan Leemkuil en Willem te Voortwis bij Jan thuis aan de keukentafel. Ze vertellen graag over hun ervaringen met de CBBW. Dit initiatief heeft er toch echt voor gezorgd dat zij en hun gezinnen straks kunnen profiteren van alle voordelen die glasvezel biedt. Met het krijgen van deze moderne technologie zijn zij 100% toekomstbestendig. Jan: “De CBBW heeft het hoogst haalbare gedaan wat je als burgerinitiatief kunt doen. Mensen vergeten soms dat het allemaal door vrijwilligers wordt gedaan. Zij investeerden veel van hun vrije tijd. Met het oprichten van de coöperatie pakt de initiatiefgroep het professioneel aan en zijn uniek in Nederland.” Beide heren beseffen dat het mobiliseren van zoveel huishoudens geen eenvoudige opgave is geweest. Af en toe was de kritiek stevig en moest het bestuur de rug recht houden. Willem: “Hoe zeggen ze dat ook al weer? De beste stuurlui…”

Willem en Jan vinden dat het buitengebied alleen aantrekkelijk is als je er kunt wonen en werken. Want het buitengebied kan zijn ondernemers niet missen. Daarom moeten bepaalde faciliteiten voorhanden zijn. Zoals snel internet. Maar niet alleen voor ondernemers. Willem: “Vroeger verzorgde de buurt elkaar. Nu stellen we met z’n allen heel andere eisen aan communicatie. We willen contact met iedereen en de hele wereld. Ook als we op vakantie zijn. Was vijf jaar geleden Wifi op de camping nog geen thema, nu slaan toeristen de camping over als blijkt dat geen Wifi beschikbaar is. Dat is de realiteit.”

Jan en Willem hopen dat nog meer mensen voor glasvezel kiezen. “Natuurlijk, iedere neezegger heeft zijn eigen gegronde reden. Zo is de investering van €3.630 een flink bedrag.” Toch zijn beide heren ervan overtuigd dat je met glasvezel klaar bent voor de toekomst. Ook spreken ze hun bezorgdheid uit. “Als je nu niet kiest voor glasvezel, zadel je toekomstige bewoners of je kinderen op met een bijna onoplosbaar probleem. “Want”, zo vragen ze zich af, “doe je nu niet collectief mee, hoe wil je de gewijzigde behoefte later oplossen of organiseren? Je hebt de boot gemist en kosten kunnen enorm uit de klauwen lopen. Laten we solidair zijn met elkaar en in collectiviteit het buitengebied leefbaar houden!”