Dinsdag 8 april is nu al een memorabele dag in de geschiedenis van SportmedX; vandaag vond namelijk de officiële overhandiging van de SCAS-certificering plaats. Hiermee is SportmedX officieel een erkende sportmedische instelling. Daarnaast werd bekend dat sportgeneeskunde en de titel sportarts, vanaf 1 juli aanstaande wettelijk erkend worden. Dit maakt onze sportartsen officieel geneeskundig specialisten.

Dat het pijpenstelen regende, mocht de pret niet drukken: de sfeer op de Zephirlaan 7, was opperbest. Verse bloemen en taart stonden klaar voor deze bijzondere dag. Een groot deel van het team was aanwezig en daarnaast waren zorggroepmanager Bert Bartelink en teammanager Polle Driesprong present. Joop de Wijs, directrice van de SCAS, kwam speciaal naar Doetinchem voor het uitreiken van het certificaat. Een certificering van de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg, maakt dat de kwaliteit van de instelling en zorgverleners is getoetst. Instellingen die voldoen aan deze hoge eisen mogen zich aansluiten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI). Ook zorgverzekeraars hechten belang aan dit certificaat en vergoeden zorg die wordt geleverd door de sportarts alleen indien de betreffende instelling dit certificaat in het bezit heeft. “Maar dat niet alleen, het bijzondere aan de certificering, is dat SportmedX hiermee de enige officiële sportmedische instelling in de regio is,” vertelt Bartelink.

Na het schudden van handen en een kopje koffie, verplaatste het gezelschap zich rond de klok van 10 naar buiten alwaar de officiële overhandiging plaatsvond. De Wijs overhandigde het certificaat aan het team van SportmedX via medisch coördinator Tom van Thiel en de sportartsen Elsbeth van Dorssen en Mannes Naeff. De Wijs feliciteerde het team met het certificaat en wenste hen veel plezier in de uitoefening van hun werk.

De erkenning van de sportgeneeskunde als geneeskundig specialisme, is voor van Dorssen en Naeff extra speciaal: toen zij in opleiding waren, hebben zij zich hiervoor hardgemaakt middels hun bestuurlijke activiteiten voor de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). Van Dorssen zat destijds als voorzitter van de Juniorkamer in het bestuur van de VSG. De erkenning ziet zij als een bekroning op al het werk dat door de VSG, de sportartsen en aanverwante commissies is verzet. Vol trots laat ze een foto zien van de steekpenning die zij overhandigd kreeg van het bestuur als dank voor haar inzet. Zowel van Dorssen als Naeff popelen om in hun ‘nieuwe rol’ aan het werk te gaan. Ook medisch coördinator Van Thiel heeft zich namens de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in het College van Geneeskundig Specialismen van de KNMG, de afgelopen 2 jaar hard gemaakt voor de erkenning van de sportgeneeskunde als medisch specialisme.
Deze bijzondere en memorabele ochtend werd afgesloten met voor eenieder een stukje speciale SportmedX-taart; op de toekomst!

SportmedX is de kliniek voor sportgeneeskunde van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Met locaties in Winterswijk en Doetinchem, bedient SportmedX de gehele Achterhoek.