Winterswijks Belang, CDA en VVD hebben zaterdag 5 april overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college in Winterswijk. De partijen beschikken in totaal over 14 van de 21 raadszetels.

De huidige coalitie van Winterswijks Belang (WB), CDA en VVD heeft bij de gemeenteraads­verkiezingen van woensdag 19 maart haar ruime meerderheid in de gemeenteraad behouden. WB won 1 zetel en kwam uit op 6 zetels, het CDA bleef stabiel op 4 zetels, de VVD verloor 1 zetel en kwam uit op 4 zetels. Daarmee behield de huidige coalitie haar 14 raadszetels.

Als grootste partij nam WB de afgelopen weken het voortouw bij de coalitiebesprekingen. Met alle partijen in de raad zijn verkennende gesprekken gevoerd. Al deze gesprekken zijn in een open en constructieve sfeer verlopen. Op basis van deze gesprekken zijn WB, CDA en VVD tot de conclusie gekomen dat voortzetting van de huidige coalitie het meest voor de hand ligt. De drie partijen kiezen daarmee voor continuïteit van beleid. Speerpunten voor de komende periode zijn: economie, sociaal beleid en financiën.

De drie coalitiepartijen zijn het zaterdag eens geworden over de portefeuilleverdeling voor de komende bestuursperiode. De portefeuilles zijn evenwichtig verdeeld en verspreid over vier wethouders: twee van WB, één van het CDA en één van de VVD. Omdat de gemeente er vanaf 2015 veel extra taken bij krijgt in het sociaal domein, hebben de partijen ervoor gekozen het college de komende bestuursperiode met een parttime-wethouder (0,6 fte) te versterken.
De drie partijen zijn de volgende portefeuilleverdeling overeengekomen: de burgemeester krijgt de portefeuilles Bestuur en veiligheid, en Vergunningverlening en handhaving.

WB levert een wethouder Economie (industrie), Ruimtelijke ontwikkeling in de kern, Verkeer en vervoer, Innovatie, duurzame energie, milieu, en Kunst, cultuur en erfgoed. Daarnaast levert WB een parttime-wethouder met de portefeuilles Participatiewet, Basismobiliteit, en Sport. De wethouder van het CDA krijgt de portefeuilles Maatschappelijke participatie en zorg (Wmo), Volksgezondheid, Jeugd en onderwijs, Kleine Stedenbeleid, en Economie (winkelgebieden en warenmarkt). De wethouder van de VVD wordt verantwoordelijk voor Financiën, Intergemeentelijke samenwerking, Dienstverlening en organisatie, Ruimtelijke ontwikkeling landelijk gebied, en Vrijetijdseconomie.

WB, CDA en VVD gaan nu aan de slag met een coalitieprogramma voor de komende vier jaar. Daarnaast gaat WB nu een start maken met de werving van de wethouders. Kandidaat-wethouder van het CDA is Ilse Saris. Gert-Jan te Gronde is de kandidaat-wethouder van de VVD. De benoeming van de wethouders vindt naar verwachting plaats in de raadsvergadering van dinsdag 20 mei.