Zaterdag 15 februari staat voor de medewerkers en kinderen van de Stichting Welzijn Winterswijk (SWW) in het teken van Jantje Beton. Jantje Beton stimuleert vrij buiten spelen en bewegen voor kinderen. De Stichting Welzijn Winterswijk  onderstreept dit en levert een bijdrage door het organiseren van een gezellige dag in het teken van bewegen, gezond opvoeden en gezonde voeding.

Tussen 10.00 en 14.30 uur kunnen alle kinderen, hun ouders, overige familieleden en andere belangstellenden deelnemen aan sportieve activiteiten, dans, mindfulness, gezond koken en nog veel meer. Diverse organisaties en sponsoren nemen belangeloos deel aan dit evenement. Dit alles vindt plaats bij Kindercentrum de Springplank aan de Haitsma Mulierweg. Bij slecht weer wordt ook gebruik gemaakt van de gymzaal van OBS De Stegeman. De entree is gratis, maar op diverse plekken staat een collectebus zodat een (vrije) gift gedaan kan worden. Naast inzameling voor Jantje Beton wordt tevens geld ingezameld voor kinderen uit minimagezinnen. Het streven is het aanbieden van een (buiten)activiteit voor een grote groep kinderen uit Winterswijk die leeft op bijstandsniveau. Geef om en voor buitenspelen en bewegen!