Nog deze week werd in het landelijke nieuws aangegeven dat het voor veel politieke partijen steeds lastiger wordt om raadsleden te werven. Een landelijke tendens. Winterswijks Belang (WB) vormt hierop een positieve uitzondering en komt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande met de langste kieslijst in haar bestaan. Op dit moment staat de teller al op ruim 35 personen en nog wekelijks komen daar nieuwe kandidaten bij. De definitieve lijst wordt na de ALV van 29 januari aanstaande officieel openbaar gemaakt.

8 januari jl. is de voorlopige kieslijst voor de verkiezingen van 2014 in een ALV aan de leden van WB voorgelegd. De lijst tot nu toe bevat een aantal verrassingen en bijzonderheden. Verrassend is de terugkeer van André van Nijkerken als lijsttrekker en potentieel raadslid voor WB. Verrassend is ook dat op de lijst o.a. twee jonge meiden van nog geen twintig jaar oud staan, die WB een warm hart toedragen en willen steunen. Bijzonder, althans afwijkend van het gebruikelijke, is dat WB het fractievoorzittterschap na de verkiezingen in maart gaat invullen met twee personen, namelijk Ruth van der Meulen en Henk Jan Tannemaat.

En verheugend is natuurlijk het grote aantal aanmeldingen voor de lijst van WB. Veel Winterswijkers steunen WB en maken dat op deze manier kenbaar. Wij zien het als een bewijs dat lokale partijen inderdaad het best geworteld zijn in de gemeentelijke samenleving, zoals een bestuurskundig professor deze week nog zei. WB vindt het als enige aan de verkiezingen deelnemende lokale partij van Winterswijk van groot belang dat zoveel mogelijk Winterswijkers hun stem laten horen. In 2010 lag de opkomst in Winterswijk net iets boven de 57%. Wij hopen dat dit jaar de opkomst hoger wordt. Wij menen dat een goede afspiegeling van Winterswijkers op kieslijsten de herkenbaarheid bij de kiezer verhoogt en de politiek dichterbij brengt en Winterswijkers zal stimuleren hun stem uit te brengen. Met dit groot aantal aanmeldingen voor de kieslijst zien wij dat veel Winterswijkers WB steunen voor wat wij in de afgelopen jaren hebben bereikt en dat WB een actieve partij is die écht zaken initieert en van de grond trekt.