De kandidaatstellingscommissie heeft Ilse Saris bereid gevonden om namens het CDA Winterswijk als lijsttrekker op te treden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.Het afdelingsbestuur is van mening dat Ilse Saris in de afgelopen bestuursperiode haar rol als wethouder op een goede en aansprekende wijze heeft ingevuld.

Het afdelingsbestuur ziet graag dat haar opgedane politieke kennis en ervaring ook in de komende jaren ingezet wordt voor het besturen van onze gemeente. Voor het afdelingsbestuur is Ilse Saris dan ook de beoogd wethouderskandidaat.
Het afdelingsbestuur zal op maandag 28 oktober 2013 aan de algemene ledenvergadering voorstellen om het verkiezingsprogramma vast te stellen en Ilse Saris als lijsttrekker te kiezen. De kandidatenlijst met de overige kandidaten wordt definitief vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 12 november 2013.

Will de Graaff, de huidige fractievoorzitter van het CDA Winterswijk, heeft te kennen gegeven dat hij aan het einde van deze raadsperiode niet langer beschikbaar is voor het raadswerk. Alhoewel hij het raadswerk altijd met veel plezier heeft gedaan, vindt hij het ook belangrijk om tijdig ruimte maken voor vernieuwing en verjonging van de fractie.

Het afdelingsbestuur vindt dat de heer de Graaff zijn taak als raadslid op een uitstekende en betrokken wijze heeft ingevuld en daarnaast op deskundige en plezierige wijze leiding heeft gegeven aan de fractie. Het afdelingsbestuur is hem daar zeer erkentelijk voor.