Op 22 april 2013 vond de zitting over de  bouw van de UMTS-mast aan de Waliënsestraat  plaats. KPN en de gemeente Winterswijk waren in hoger beroep gegaan bij de Raad van State (RvS) tegen het besluit van de Rechtbank van Zutphen (19 september 2012) die de bouwvergunning  voor de mast vernietigde. De voornaamste reden was dat de bewonersgroep aangetoond had dat de bijenvolken  de UMTS-straling op 80 meter van de mast niet kunnen verdragen.

Normaal neemt de RvS de beslissing binnen zes weken. De bewonersgroep “Geen UMTS-mast bij Bargerbosch en De Rikker” heeft bericht van de RvS ontvangen dat de termijn voor de uitspraak met maximaal zes weken wordt verlengd. De definitieve uitspraak vindt  daarom uiterlijk 17 juli 2013 plaats.

Een dergelijke rechtszaak is er nog niet eerder geweest.  De rechters van RvS, die staatsraden worden genoemd, moeten beslissen of er voldoende argumenten zijn om in deze zaak het Voorzorgbeginsel toe te passen  Het Voorzorgbeginsel door de EU vastgesteld is het leidend  beginsel in het Nationaal Milieubeleidsplan.  Artikel 2 van de Flora- en Faunaweg verplicht voor planten en dieren schadelijk handelen achterwege te laten. De bewonersgroep heeft met wetenschappelijke onderzoeken en praktijkvoorbeelden aangetoond dat er voldoende argumenten zijn om het door de Zutphense Rechtbank genomen besluit: Geen UMTS-mast bij de bijenvolken aan de Waliënsestraat” in stand te laten. 

Uiteraard is de bewonersgroep van mening dat het Voorzorgbeginsel ook moet gelden voor de mensen.  Elektromagnetische straling beschadigt ook de gezondheid van mensen.

De bewonersgroep “Geen UMTS-mast bij Bargerbosch en De Rikker”.  Henk Rotteveel