Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk gaat samenwerken met het Klinikverbund Westmünsterland locatie St.Agnes-Hospital in Bocholt. Op donderdag 25 april vond de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst plaats, waarin is vastgelegd dat spoeddotter patiënten van het SKB naast het MST vanaf nu ook geholpen worden in het Duitse ziekenhuis. De ondertekening vond plaats door de bestuurders van beide ziekenhuizen. Het is voor zover bekend de eerste grensoverschrijdende samenwerking van twee perifere ziekenhuizen.

 

Een hartinfarct ontstaat doordat een kransslagader van het hart dicht gaat zitten. Door het stoppen van de bloedvoorziening van het hart ontstaat een hartinfarct. Door middel van een spoeddotterbehandeling wordt ervoor gezorgd, dat de verstopping in de kransslagader zo snel mogelijk wordt opgeheven om de schade aan het hart zo beperkt mogelijk te houden.

“Voor samenwerking met een Duits ziekenhuis op het gebied van spoeddotters is gekozen, omdat het bij deze behandeling voor de patiënt van levensbelang is dat de spoeddotter zo snel mogelijk kan plaatsvinden. De afstand tussen het SKB en het St.Agnes-Hospital is nog geen 20 km.” aldus Henri Janssen, bestuurder van het SKB. Hij vervolgt: ”De samenwerking met Bocholt is een aanvulling op de verwijspatronen met het MST en is in goed overleg met het MST tot stand gekomen. Net als in het MST staat men in Bocholt 24 uur per dag en 7 dagen per week klaar om deze behandeling uit te voeren. We kijken uit naar de samenwerking!”