De heer dr. A.H. (Anne) Flierman wordt per 1 mei 2013 de nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van het SKB. Hij volgt mevrouw mr. J.C.W.J. (Fien) Edixhoven-Majoor op, die reglementair aftredend is.

 

Flierman studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij ook promoveerde. Hij is onder andere werkzaam geweest als secretaris-directeur van de Stadsregio Rotterdam, als gemeentesecretaris in Arnhem en als vicevoorzitter van bestuur van de Universiteit Maastricht.

Per 1 mei wordt Flierman de nieuwe voorzitter van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Hij is nu voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente.

Sinds 2009 is Flierman lid van de Eerste Kamerfractie van het CDA.