Donderdag 17 januari lieten zich ruim 60 geïnteresseerden informeren bij Hacron Groen te Lievelde over allerlei aspecten die spelen rondom het sportveldbeheer. Van de aanleg en renovatie tot het onderhoud. Over relevante ontwikkelingen op het gebied van beheersmaatregelen, zaadmengsels en bestrijdingsmiddelen en de aankleding met de nodige sportattributen. Interessant was de aandacht voor de combinatie van gras met kunstgras.

Door de toenemende privatisering van de sportverenigingen wordt de verantwoording met het bijbehorende budget voor een optimaal sportveld verplaatst van de gemeente naar de sportvereniging. Hacron Groen adviseert sportverenigingen graag over alle aspecten met betrekking tot een optimaal speelveld. Basis hiervoor vormt onder meer de jarenlange ervaring met het onderhoud van ruim 250 sportvelden in de regio en het aangrenzende Duitse gebied Als initiator van het symposium had Hacron Groen een aantal relevante sprekers uitgenodigd. Zij namen elk vanuit hun invalshoek de aanwezigen mee in het totaalpakket waarmee een sportveldbeheerder te maken heeft. Aansluitend aan de presentaties konden de deelnemers het uitgebreide machinepark van Hacron Groen bekijken en zich laten informeren over de toepassing ervan.

Alle voetbalverenigingen uit de regio werden uitgenodigd om deel te nemen aan het symposium. Uit het grote aantal aanmeldingen bleek duidelijk de belangstelling hiervoor. Na afloop gaven de aanwezigen aan het een geslaagde en interessante bijeenkomst
gevonden te hebben, waarin relevante zaken aan de orde kwamen: ‘Dit vraagt zeker om een vervolg!’