Tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging Vosseveld zondag 13 januari stond het thema respect centraal. De dramatische gebeurtenis met grensrechter Richard Nieuwenhuizen was ook het gespreksonderwerp op de nieuwjaarsreceptie.

 

Voorzitter Harry Bakker benadrukte dat men voor iedereen het plezier in het voetbal moet waarborgen, niet alleen voor de voetballer zelf, maar ook voor de leider, scheids-en grensrechters, vrijwilligers en iedereen rondom het voetbal. Respect en acceptatie is voorwaarde voor teamgeest en prestatie. Bakker deed een beroep op iedereen binnen de vereniging om respect te tonen, zowel binnen als buiten het voetbalveld. Na het indrukmakende betoog ging Bakker over tot het reguliere protocol voor de nieuwjaarsreceptie. Hierbij werden diverse jubilarissen gehuldigd, werd de familie Geurkink gehuldigd met de titel “Vos van het jaar”, blikte Bakker even kort terug op 2012 en keek vooruit op 2013, het jaar waarin Vosseveld haar 70 jarige jubileum zal vieren op 5/6/7 juli. Tot slot memoreerde Bakker nog aan het feit dat Vosseveld haar bestaansrecht de afgelopen jaren heeft bewezen en om dit ook in de komende decennia te waarborgen is inzet van iedere Vos voor de vereniging een pre!

 

 

Jubilarissen VV Vosseveld.