In 2013 hebben bijna alle provincies te maken met een krimpende economie en oplopende werkloosheid. Hoe groot die toename van de werkloosheid is, verschilt per provincie. De werkloosheid groeit het snelst in het noorden en in Flevoland, dat met 9,9% naar verwachting het hoogste percentage van 2013 noteert. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport “Regio’s in economisch perspectief 2013” van het ING Economisch Bureau.  Hierin zijn voor 12 provincies en 38 regio’s de economische ontwikkelingen en voorspellingen voor 2013 opgenomen.

 

Werkloosheid stijgt het sterkst in Noord-Nederland

ING Economisch Bureau verwacht in 2013 een verdere stijging van de werkloosheid in alle provincies. In de tweede helft van 2011 is een trend van een snel toenemend aantal werklozen ingezet, gelijktijdig met een krimpende economie. De arbeidsmarkt reageert vertraagd op de economische situatie en zal dat ook blijven doen in 2013. De regionale verschillen zijn echter groot (zie figuur 1). In Flevoland en de drie noordelijke provincies zal de gemiddelde werkloosheid rond de 9% uitkomen, terwijl dit in 2012 nog rond de de 8% was. Ook Zuid-Holland, dat met naar schatting 137.000 werklozen volgend jaar voor bijna een kwart bijdraagt aan de totale werkloosheid, heeft met 8,2% een bovengemiddeld werklosheidspercentage. Ondanks ontslagen in de industrie blijft Zeeland het beste presteren, met in 2013 nog geen 6% werkloosheid.

 

Flevoland ontkomt als enige provincie aan krimp in 2013

Flevoland is naar verwachting de enige provincie waar de economie in 2013 niet zal krimpen: 0,0% economische groei (landelijk -0,5%). Flevoland kent al jaren een relatief sterke bevolkingsgroei, waardoor de consumptie, zelfs bij een gelijkblijvend of licht dalend consumptieniveau per persoon, toe kan nemen. Consumentensectoren als detailhandel en horeca beperken hierdoor de invloed van de teruglopende koopkracht. In de Randstedelijke provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland blijft de krimp beperkt (-0,3% tot -0,4%). Groot-Amsterdam is de enige regio in Nederland die groeit, ook al is het maar met 0,1%. Die regio combineert groei in logistiek (Schiphol) en (internationale) groothandel met een bovengemiddelde bevolkingsgroei.