Burgemeester en wethouders van Winterswijk hebben ingestemd met de ontwikkelingsvisie IKZIEwinterswijk. Ook stellen zij de gemeenteraad voor om de visie vast te stellen. De visie bevat de gewenste ontwikkelrichting voor vier locaties in Winterswijk, de Morgenzon (sportterrein WVC) en de voormalige Driemarklocaties Zonnebrink, Prins Hendrikstraat en Boterstraat. De visie is in nauw overleg met buurtbewoners en toekomstige bouwers tot stand gekomen.

 

De locatie Morgenzon wordt een woonwijk nadat voetbalclub WVC is verhuisd naar sportcomplex Jaspers. Er is voldoende animo voor het bouwen op deze plek om te starten met de eerste fase. In totaal is er ruimte voor 60 tot 90 woningen.

 

Het schoolgebouw en het restant van de oude boterfabriek in de Boterstraat worden eind 2014 gesloopt en maken plaats voor ongeveer vier nieuwe woningen. Omwonenden krijgen de gelegenheid om stukjes grond te kopen om hun tuinen te vergroten.

Voor de schoolgebouwen aan de Prins Hendrikstraat en Zonnebrink worden nieuwe gebruikers gezocht. De visie geeft aan welke delen van de scholen het waard zijn om te behouden en waar eventueel nog bijgebouwd mag worden. Op het sportterrein achter de Zonnebrink is in de toekomst woningbouw mogelijk. Voorlopig wordt dit terrein nog niet ontwikkeld, omdat er op dit moment onvoldoende belangstelling is.